V této sekci naleznete odkazy na vybrané judikáty, které používáme v rámci poradenství a považujeme je za natolik zajímávé a často využívané, aby je bylo vhodné zde publikovat.

Je třeba upozornit, že soudní rozhodnutí vychází vždy z konkrétního případu, jeho použitelnost na aktuálně řešenou situaci může být rovněž ovlivněna stářím rozhodnutí, změnami v právní úpravě a společenských souvislostech. Zvlástě v kontextu nového občanského zákoníku je v řadě případů sporné, které judikáty budou použitelné i za jeho účinnosti.

Výklad judikatury a jeho použití na konkrétní situaci patří k obtížnějším právním oblastem a je proto třeba důrazně 

DOPORUČIT, ABY SE MOŽNOST POUŽITÍ ČI NEPOUŽITÍ TOHO KTERÉHO JUDIKÁTU KONZULTOVALA S ODBORNÍKEM!

Souhlasím se vším