Problematika bytových družstev

Neplatnost omezení převodu členských práv a povinností ve stanovách 29 Odo 931/2006 Určují-li stanovy bytového družstva, že převod členských práv a povinností je vyloučen, pokud se nabyvatel nestává současně nájemcem družstevního bytu, jsou v této části v rozporu s ustanovením § 230 obch. zák., které žádné omezující podmínky převodu nestanoví a ani neumožňuje, aby byly určeny stanovami.
Náležitosti smlouvy o převodu členských práv a povinností 31 Cdo 271/2010 K platnému vzniku smlouvy o převodu práv a povinností spojených se členstvím v bytovém družstvu je nezbytná řádná identifikace účastníků smlouvy a bytového družstva, k němuž se převáděná členská práva a povinnosti (členský podíl) vztahují, určení (rozsahu) převáděných práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu (specifikace předmětu převodu), určení, zda jde o převod úplatný, či bezúplatný a v případě úplatnosti převodu rovněž stanovení ceny, nebo způsobu jejího určení. Podstatnou náležitostí takové smlouvy naopak není určení hodnoty „družstevního podílu“ ani dohoda o vzájemném vypořádání smluvních stran.
Souhlasím se vším