Peněžité dary na provoz organizace lze zasílat na bankovní účet: 77679349/0800 vedený u České spořitelny, a. s.

Máte-li zájem poskytnout hmotný dar organizaci nebo do jednotlivých sociálních služeb, kontaktuje nás prosím na tel. čísle 223 011 642 nebo na e-mailové adrese info@spolcest.cz s Vaší nabídkou. Na detailech předání bychom se následně domluvili.

Ke každému daru nabízíme darovací smlouvu nebo potvrzení o daru. Veškeré vaše osobní údaje, které se objeví na darovací smlouvě či potvrzení o daru jsou v rámci GDPR chráněny a podle těchto pravidel je s nimi nakládáno.

Veškeré podpory si velmi vážíme a děkujeme za ni!

Souhlasím se vším