Anketa spokojenosti klientů Občanské porady

(hodnotí se jako ve škole 1 = výborné, 5 = nedostatečné)

1) Jaká je Vaše spokojenost s odbornou úrovní služby:
2) Jaká je Vaše spokojenost s tím, jak se k Vám poradce choval:
Souhlasím se vším