PRO ZÁJEMCE

V rámci Aktivizace rodin Společnou cestou jsou poskytovány sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách). Tuto službu poskytuje jako jednu ze svých služeb SPOLEČNOU CESTOU z.s., které bylo jak občanské sdružení založeno v r. 1997.

Pomoc  a podpora v rámci této služby je nasměrována k celé rodině, tzn. k dětem i k rodičům. Předmětem Aktivizace rodin Společnou cestou je poskytnutí rady, podpory či pomoci rodině/rodičům při výchově a vzdělávání dítěte, při péči o dítě tak, aby docházelo k upevňování pocitu osobní zodpovědnosti rodičů za všestranný zdravý vývoj dítěte a předcházení sociálnímu vyloučení či zmírňování následků sociálního vyloučení těchto rodin. Proto se u rodičů zaměřujeme na nácvik rodičovského chování, na vhodné vedení a udržování domácnosti, podporujeme nácvik sociálních dovedností při jednání na úřadech, ve školách či dalších školských zařízeních a v jiných institucích.

U dětí jsou dle věku aktivity zaměřeny především na nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních dovedností, rozvíjení kognitivních funkcí (rozvíjení řeč, slovní zásoby, paměti apod.) a posilování jejich sociálně-kulturního rozvoje (např. podpora smysluplného trávení volného času).
 

Leták ke stažení zde:


 

Jak mohu o službu požádat?

Zájemce se na službu může obrátit:

  • prostřednictvím e-mailu: aktivizace@spolcest.cz,
  • telefonicky na čísle: 774 726 332, 725 102 793 nebo 272 950 984,
  • písemně na adresu služby Aktivizace rodin Společnou cestou, Donovalská 2331, Praha 11 - Chodov,
  • prostřednictvím pracovníka OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí) či jiné organizace.
     

Co se bude dít dál? 

Následně je domluveno osobní setkání, na kterém zájemce o službu seznámí sociálního pracovníka se svojí situací. Pracovník rovněž představí poskytovanou službu, rozsah činností a pravidla, přičemž je na zájemci, zda se v případě, že spadá do cílové skupiny a je volná kapacita, rozhodne službu využít.

V případě, že situace zájemce vyžaduje jinou kvalifikovanou pomoc, kterou mu tato služba nemůže poskytnout, je mu předán kontakt na jiné organizace.

Odmítnutí zájemce o službu je možné z těchto důvodů:

- naplněná max. týdenní kapacita služby,
- zájemce požaduje činnosti, které tato služba nezajišťuje.

Služba je poskytována na základě písemně vypracovaného individuálního plánu, který vzniká  na základě potřeb uživatele, z jeho svobodného rozhodnutí a stanovení vlastních cílů. Přitom je respektován zájem uživatele a jeho vlastní vůle. 
 

Rozvrh poskytování sociální služby

DEN AMBULANTNÍ FORMA TERÉNNÍ FORMA
Pondělí - 8:00 - 16:30
Úterý

-

8:00 - 16:30
Středa 8:00 - 16:30 (Donovalská) -
Čtvrtek - 8:00 - 16:30
Pátek - 8:00 - 16:30

Vyžaduje-li to situace a potřeby rodiny, je možné upravit dobu poskytování dle možností poskytovatele.

Souhlasím se vším