Aplikace poradny automaticky vyhodnocuje počet dotazů čekajících na zodpovězení, pakliže počet nezodpovězených dotazů dosáhne třícítky, dojde k automatickému zablokování možnosti vkládat další dotazy a poradna se znovu otevře až v okamžiku, kdy je některý z čekajích dotazů zodpovězen poradcem.

Zasláním dotazu elektronickou formou odesílatel prohlašuje, že je mu známa povaha poskytované služby odborného poradenství, souhlasí s jejím poskytnutím a považuje se za osobu oprávněnou k čerpání sociálních služeb. Není-li tomu tak, doporučujeme prostudovat výše uvedené odkazy, či se na nejasnosti zeptat telefonicky či e-mailem. 

 

ZADAT NOVÝ DOTAZ 

 

Dotazy zaslané elektronickou formou zodpovídáme ve lhůtě 14 dnů od doručení, potřebujete-li radu co nejrychleji, doporučujeme využít telefonické nebo osobní konzultace.

Prosíme klienty internetové poradny:

 1. aby v dotazu zmínili, ke které z těchto skupin se řadí,
 2. uvedli PSČ 

 

Právní úprava se sice v ČR někdy mění jako počasí, ale často se nám i během jediného dne sejdou obsahově prakticky shodné dotazy, takže před položením nového dotazu můžeze zkusit projít náš archiv, zda v něm nenaleznete odpověď na svoje otázky (pozor na stáří dotazu - některé odpovědi již nemusí být aktuální).

ARCHIV ZODPOVĚZENÝCH DOTAZŮ 

   

Pro účely statistického vykazování je Ministerstvem práce a sociálních věcí požadováno, aby byl klient vykázán u některého z těchto typů cílových skupin: 

 1. děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy
 2. imigranti a azylanti
 3. oběti domácího násilí
 4. oběti obchodu s lidmi
 5. oběti trestné činnosti
 6. osoby bez přístřeší
 7. osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
 8. osoby komerčně zneužívané nebo závislé na návykových látkách
 9. osoby s chronickým duševním onemocněním
 10. osoby s chronickým onemocněním
 11. osoby s jiným zdravotním postižením
 12. osoby s mentálním postižením
 13. osoby s tělesným postižením
 14. osoby se sluchovým postižením
 15. osoby v krizi
 16. osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 17. osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 18. pachatelé trestné činnosti rodiny s dítětem/dětmi
 19. senioři
 20. etnické menšiny 

Není-li klient ochoten uvést, zda a do které z těchto skupin náleží (či nenáleží do žádné z těchto skupin, nicméně je stále osobou oprávněnou k čerpání sociálních služeb), neopravňuje to poradnu k odmítnutí poskytnutí služby, stejně tak není poradna oprávněna odmítnout službu, pokud klient neuvede PSČ.    

 

Souhlasím se vším