OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

 

Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

Telefonické konzultace - dle  běžného rozvrhu + viz níže

Internetové konzultace - poskytujeme

Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení. 

 

Aktuální omezení poradny:

pátek 23. 10. - zrušeny telefonické konzultace

pátek 30. 10. - zrušeny telefonické konzultace

 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 

 

Novela zákoníku práce z 10. 6. 2020 přináší řadu novinek a úprav oblastí pracovně právních vztahů. Zde přinášíme pouze základní přehled oblastí, jichž se změny týkají. Je třeba rozlišit i účinnost změn, a to od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2020.

 

Změny účinné od 30. 7. 2020

Vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb a ochrana jejich práv

Přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů a výpověď daná zaměstnancem zaměstnavateli

Náhrada újmy na zdraví, zvýšení částek náhrad a zavedení jednorázového náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví

Doručování písemností, upřesnění postupu doručování, zavedení fikce doručení

Zápočtový list a dohoda o provedení práce

 

Změny v zákoníku práce účinné od 1. 1. 2021

Zavedení institutu sdíleného pracovního místa pro zaměstnance s kratší pracovní dobou

Dovolená – právo na dovolenou a její čerpání se nově zakládají na příslušné délce týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách, dovolená za odpracované dny se ruší, změny v čerpání dovolení a krácení dovolené

Zavedení týdne placeného volna pro vedoucí táborů, vychovatele, instruktory

 … a další úpravy a zpřesnění.

 

NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 7. 2020 

 

Příspěvek na bydlení

Změna se týká podmínky trvalého pobytu žadatele a osob společně posuzovaných. Od 1.7.2020 může žádat o příspěvek na bydlení vlastník nebo nájemce bytu, který byt užívá, bez ohledu na hlášené místo trvalého pobytu.  Trvalý pobyt se nezjišťuje ani u společně posuzovaných osob, nově je jejich okruh je shodný jako pro jiné dávky SSP.  Pro ověření podmínek nároku na příspěvek je úřad práce oprávněn provést v bytě/domě šetření (odepření souhlasu s provedením šetření povede k nepřiznání nebo odejmutí dávky).

 

Výpočet nezabavitelné částky (exekuční srážky, oddlužení)

Pro výpočet srážek z příjmů se zvyšuje nezabavitelná částka, dlužníkům tak zůstane více finančních prostředků.

Základní nezabavitelná částka dlužníka se zvýší na 7 772 Kč.  Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší na 2 591 Kč.

Nově vypočtená celková nezabavitelná částka se uplatní poprvé za výplatní období při zúčtování mzdy za červenec 2020, a to v srpnu 2020.

 

Zrušení předkupního práva k nemovitosti

Dochází ke zrušení předkupního práva ostatních spoluvlastníků k nemovité věci, kromě jedné výjimky - pokud spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (např. získání nemovitosti v rámci dědictví), zůstává povinnost nabídnout koupi podílu na nemovitosti přednostně spoluvlastníkům po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Po uplynutí 6 měsíců již tato povinnost končí.

 

 

NAVYŠOVÁNÍ ČÁSTEK EXISTENČNÍHO A ŽIVOTNÍHO MINIMA OD 1. 4. 2020 

Zde naleznete informace k navyšování částek existenčního a životního minima s účinností od 1. 4. 2020. 
 
 
 

UŽITEČNÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM: 

SENIOR LINKA 800 160 166

Hlavní město Praha zřídilo bezplatnou non-stop linku pro seniory nad 65 let věku a potřebné, kde mohou požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd. Volat mohou i lidé, kteří vědí o osamělém seniorovi, který takovou pomoc potřebuje.
 

KRIZOVÉ LINKY PSYCHOLOGICKÉ POMOCI

Zde naleznete přehled linek krizové psychologické pomoci v Praze pro dospělé i děti (zdarma i zpoplatněné).


FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

Praktické informace k dávkám nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné), dávkám státní sociální podpory, dávkám hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) najdete na aktualizovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí  - https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.


PRACOVNÍ PROBLEMATIKA

Informace k právům a povinnostem zaměstnanců a zaměstnavatelů v době nouzového stavu, karantény, omezení provozu apod. najdette na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu .


EXEKUCE A INSOLVENCE

V současné době lze žádat o odklad exekucí a snížení splátek oddlužení, pokud se dlužník dostal do tíživé situace v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřeními s tím souvisejícími. Více informací, včetně vzorů, najdete na portálu Ministerstva spravedlnosti - https://www.justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvenc-1.


NOUZOVÝ STAV – OPATŘENÍ

Aktuality k vyhlášenému nouzovému stavu a opatření najdete na webových stránkách Vlády ČR - https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/