PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM 

Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

 

OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

pondělí 14.6. až středa 16.6. - poradna zavřena

Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

 

Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

Telefonické konzultace - dle  běžného rozvrhu + viz výše

Internetové konzultace - poskytujeme

Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení. 

 

ZMĚNY V EXEKUCÍCH A ODDLUŽENÍ 2021 

 
Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která v ČR zavádí tzv. chráněný účet, dále zvyšuje jednorázový výběr finančních prostředků z bankovního účtu na trojnásobek částky životního minima jednotlivce, zavádí vyšší ochranu manžela povinného apod., má být účinná od  1. července 2021.
 
 
Za zmínku též stojí novela insolvenčního zákona, která je projednávaná v Poslanecké sněmovně pod číslem tisku 1073. Novela především zkracuje proces oddlužení na 3 roky pro všechny dlužníky. Předpokládaná účinnost novely je 1. července 2021.
 
Tříletá varianta oddlužení se v současné době týká osob, které mají nárok na starobní důchod a invalidní důchod ve II. a III. stupni, dále osob, které uhradily nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek, a konečně osob, u nichž alespoň 2/3 pohledávek vzniklo v době před jejich 18. rokem věku.
 
K přijetí novely insolvenčního zákona je ČR vázána evropskými předpisy, a to do 17.7.2021.
 

 

NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 

 

Minimální mzda

Minimální mzda se zvyšuje na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin, hodinová mzda tak stoupne na 90,50 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy vzrostlo mj. i pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč.

 

Důchody

Základní výměra důchodů se zvyšuje o 60 Kč na 3550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %.

 

Změny v zákoníku práce

Zavedení institutu sdíleného pracovního místa pro zaměstnance s kratší pracovní dobou

Dovolená – právo na dovolenou a její čerpání se nově zakládají na příslušné délce týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách, dovolená za odpracované dny se ruší, změny v čerpání dovolení a krácení dovolené.

Zavedení týdne placeného volna pro vedoucí táborů, vychovatele, instruktory

 … a další úpravy a zpřesnění.

 

Zvýšení normativních nákladů na bydlení

Normativní náklady na bydlení se zvyšují. Navýšení má dopad na příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, taktéž pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.