OMEZENÍ PROVOZU PORADNY

Omlouváme se, z organizačních důvodů bude provoz poradny omezen takto:

pondělí 1.7. až pátek 5.7. - zavřeno

pondělí  8.7. - zavřeno

úterý 9.7. - telefonické konzultace 10-12 a 13-18 hod

středa 10.7. - telefonické konzultace 9-12 a 13-15 hod

čtvrtek 11.7. - telefonické konzultace 10-12 hod

pátek 12.7. - zavřeno

pondělí 15.7. a pátek 19.7. - zavřeno

V případě potřeby můžete kontaktovat některou z jiných pražských občanských poraden.

Děkujeme za pochopení a přejeme krásné léto.

Vaši poradci

 

 

NOVINKY  od ledna 2024

 

Rodičovský příspěvek

- navyšuje se na částku 350 000 Kč u dětí narozených od 1.1.2024 a zkracuje se čerpání na 3 roky.

Důchodové pojištění

- u tzv. předčasného starobního důchodu se maximální doba předčasnosti se zkracuje na 3 roky  a potřebná doba pojištění se prodlužuje z 35 na 40 roků (účinnost od 1. 10. 2024).

Zvýšení minimální mzdy na 18 900 Kč (tj. 112,50 Kč na hodinu).

DPP a DPČ mají právo na dovolenou

- pokud zaměstnanec odpracoval víc jak 80 hodin (včetně náhradních dob)  a pracovněprávní vztah v daném kalendářním roce nepřetržitě trval k témuž zaměstnavateli po dobu alespoň 4 týdnů (28 pracovních dní).

 Podpora v nezaměstnanosti

  • podpora bude vyplácena od prvního dne bez ohledu na vyplacené odstupné
  • dochází ke zrušení institutu kompenzace (náhrada za nevyplacené odstupné)
  • dochází ke zpřísnění podmínek přiznání podpory v nezaměstnanosti u opakovaných evidencí:

Pro uchazeče o zaměstnání s nevyčerpanou podpůrčí dobou:

  • při získání doby důchodového pojištění v délce nejméně 6 měsíců bude mít nárok na podporu po celou podpůrčí dobu
  • při odpracování kratší doby než 6 měsíců vznikne nárok na podporu jen po zbývající nevyčerpanou podpůrčí dobu

Pro uchazeče o zaměstnání s vyčerpanou podpůrčí dobou:

  • třeba odpracovat 9 měsíců
  • v případě neodpracování podpora nebude přiznána

Nemocenské pojištění zaměstnanců

- zaměstnanec nově platí ve výši 0,6%, zaměstnavatel platí nadále 2,1%.

Pro rok 2024 je zdravotní pojištění pro OBZP stanoveno na 2 552 Kč.

Zrušení některých daňových slev

- slevy za umístění dítěte v předškolním zařízení (školkovné), daňové slevy na studenta, - u daňové slevy na vyživovanou manželku/manžela je další podmínkou péče o dítě do 3 let věku.

Digitalizace dokladů

- od ledna bude možné si stáhnout OP a ŘP do mobilní aplikace eDoklady (není povinností).

Zdroj: www.mpsv.cz

 

PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

 

Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

 

  

 

Souhlasím se vším