OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

Aktuální omezení poradny:

pátek 16. 4. - telefonické konzultace zrušeny

Děkujeme za pochopení.

  

Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

Telefonické konzultace - dle  běžného rozvrhu + viz výše

Internetové konzultace - poskytujeme

Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

Děkujeme za pochopení. 

 

ZMĚNY V EXEKUCÍCH A ODDLUŽENÍ 2021 

 
Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která v ČR zavádí tzv. chráněný účet, dále zvyšuje jednorázový výběr finančních prostředků z bankovního účtu na trojnásobek částky životního minima jednotlivce, zavádí vyšší ochranu manžela povinného apod., má být účinná od 1. dubna. 2021. V Senátu nyní leží tisk č. 69, který má bohužel účinnost odložit na 1. července 2021. Jak legislativní proces dopadne, dáme vědět.
 
 
Za zmínku též stojí novela insolvenčního zákona, která je projednávaná v Poslanecké sněmovně pod číslem tisku 1073. Novela především zkracuje proces oddlužení na 3 roky pro všechny dlužníky. Předpokládaná účinnost novely je 1. července 2021.
 
Tříletá varianta oddlužení se v současné době týká osob, které mají nárok na starobní důchod a invalidní důchod ve II. a III. stupni, dále osob, které uhradily nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek, a konečně osob, u nichž alespoň 2/3 pohledávek vzniklo v době před jejich 18. rokem věku.
 
K přijetí novely insolvenčního zákona je ČR vázána evropskými předpisy, a to do 17.7.2021.
 

 

NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021 

 

Minimální mzda

Minimální mzda se zvyšuje na 15 200 Kč za měsíc pro zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou 40 hodin, hodinová mzda tak stoupne na 90,50 Kč.

Se zvýšením minimální mzdy vzrostlo mj. i pojistné na zdravotní pojištění osob bez zdanitelných příjmů na 2 052 Kč.

 

Důchody

Základní výměra důchodů se zvyšuje o 60 Kč na 3550 Kč, procentní výměra vzroste o 7,1 %.

 

Změny v zákoníku práce

Zavedení institutu sdíleného pracovního místa pro zaměstnance s kratší pracovní dobou

Dovolená – právo na dovolenou a její čerpání se nově zakládají na příslušné délce týdenní pracovní doby vyjádřené v hodinách, dovolená za odpracované dny se ruší, změny v čerpání dovolení a krácení dovolené.

Zavedení týdne placeného volna pro vedoucí táborů, vychovatele, instruktory

 … a další úpravy a zpřesnění.

 

Zvýšení normativních nákladů na bydlení

Normativní náklady na bydlení se zvyšují. Navýšení má dopad na příspěvek na bydlení a doplatek na bydlení, taktéž pro výpočet nezabavitelné částky při exekuci a insolvenci.

 

 

NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020 

 

Novela zákoníku práce z 10. 6. 2020 přináší řadu novinek a úprav oblastí pracovně právních vztahů. Zde přinášíme pouze základní přehled oblastí, jichž se změny týkají. Je třeba rozlišit i účinnost změn, a to od 30. 7. 2020 a od 1. 1. 2020.

 

Změny účinné od 30. 7. 2020

Vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb a ochrana jejich práv

Přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů a výpověď daná zaměstnancem zaměstnavateli

Náhrada újmy na zdraví, zvýšení částek náhrad a zavedení jednorázového náhrady nemajetkové újmy při zvlášť závažném ublížení na zdraví

Doručování písemností, upřesnění postupu doručování, zavedení fikce doručení

Zápočtový list a dohoda o provedení práce

 

 

NOVINKY ÚČINNÉ OD 1. 7. 2020 

 

Příspěvek na bydlení

Změna se týká podmínky trvalého pobytu žadatele a osob společně posuzovaných. Od 1.7.2020 může žádat o příspěvek na bydlení vlastník nebo nájemce bytu, který byt užívá, bez ohledu na hlášené místo trvalého pobytu.  Trvalý pobyt se nezjišťuje ani u společně posuzovaných osob, nově je jejich okruh je shodný jako pro jiné dávky SSP.  Pro ověření podmínek nároku na příspěvek je úřad práce oprávněn provést v bytě/domě šetření (odepření souhlasu s provedením šetření povede k nepřiznání nebo odejmutí dávky).

 

Výpočet nezabavitelné částky (exekuční srážky, oddlužení)

Pro výpočet srážek z příjmů se zvyšuje nezabavitelná částka, dlužníkům tak zůstane více finančních prostředků.

Základní nezabavitelná částka dlužníka se zvýší na 7 772 Kč.  Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu se zvýší na 2 591 Kč.

Nově vypočtená celková nezabavitelná částka se uplatní poprvé za výplatní období při zúčtování mzdy za červenec 2020, a to v srpnu 2020.

 

Zrušení předkupního práva k nemovitosti

Dochází ke zrušení předkupního práva ostatních spoluvlastníků k nemovité věci, kromě jedné výjimky - pokud spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit (např. získání nemovitosti v rámci dědictví), zůstává povinnost nabídnout koupi podílu na nemovitosti přednostně spoluvlastníkům po dobu 6 měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Po uplynutí 6 měsíců již tato povinnost končí.

 

 

NAVYŠOVÁNÍ ČÁSTEK EXISTENČNÍHO A ŽIVOTNÍHO MINIMA OD 1. 4. 2020 

Zde naleznete informace k navyšování částek existenčního a životního minima s účinností od 1. 4. 2020. 
 
 
 

UŽITEČNÉ INFORMACE V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM: 

SENIOR LINKA 800 160 166

Hlavní město Praha zřídilo bezplatnou non-stop linku pro seniory nad 65 let věku a potřebné, kde mohou požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd. Volat mohou i lidé, kteří vědí o osamělém seniorovi, který takovou pomoc potřebuje.
 

KRIZOVÉ LINKY PSYCHOLOGICKÉ POMOCI

Zde naleznete přehled linek krizové psychologické pomoci v Praze pro dospělé i děti (zdarma i zpoplatněné).


FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ

Praktické informace k dávkám nemocenského pojištění (nemocenské, ošetřovné), dávkám státní sociální podpory, dávkám hmotné nouze (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) najdete na aktualizovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí  - https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru.


PRACOVNÍ PROBLEMATIKA

Informace k právům a povinnostem zaměstnanců a zaměstnavatelů v době nouzového stavu, karantény, omezení provozu apod. najdette na portálu Ministerstva práce a sociálních věcí https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu .


EXEKUCE A INSOLVENCE

V současné době lze žádat o odklad exekucí a snížení splátek oddlužení, pokud se dlužník dostal do tíživé situace v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a opatřeními s tím souvisejícími. Více informací, včetně vzorů, najdete na portálu Ministerstva spravedlnosti - https://www.justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvenc-1.


NOUZOVÝ STAV – OPATŘENÍ

Aktuality k vyhlášenému nouzovému stavu a opatření najdete na webových stránkách Vlády ČR - https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/