PRO ZÁJEMCE A ŽADATELE

Služba Azylového ubytování je poskytována na základě vlastní písemné žádosti zájemce.

Leták ke stažení zde:


Jak projevit zájem o službu a jak podat žádost o Azylové ubytování?

Zájemce z cílové skupiny může projevit svůj zájem o službu Azylového ubytování:

 • telefonicky na tel. čísle kanceláře Azylového ubytování: 272 950 984;
 • e-mailem na adrese: azyl@spolcest.cz;
 • zasláním Formuláře žádosti (je dostupný na těchto webových stránkách v sekci Formuláře ke stažení) do kanceláře Azylového ubytování na adresu: Donovalská 2331/53, 149 00  Praha 11 - Chodov;
 • osobně v kanceláři Azylového ubytování po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě.

Podání žádosti a osobní rozhovor se žadatelem o službu

Po projevení zájmu je s Vámi domluvena osobní schůzka se sociálním pracovníkem v kontaktním místě služby na adrese Donovalská 2331/53, Praha 11. Seznámíme Vás se službou Azylové ubytování a dalšími službami, které Vám Společnou cestou může nabídnout. Pokud nebyl Formulář žádosti zaslán předem, vyplníte si jej na této schůzce, podáním žádosti se z Vás stává žadatel. Při osobním rozhovoru je zmapována Vaše nepříznivá sociální situace, její naléhavost, možnosti řešení apod. Sociální pracovník Vám může poskytnout také základní sociální poradenství, případně doporučit jinou pomoc dalších odborníků či institucí.

Upozornění:

Pokud je zájemcem/žadatelem osoba, která se nedorozumí českým jazykem, vč. porozumění obsahu komunikace, nebo komunikuje pouze znakovým jazykem, je nezbytné, aby si takový zájemce/žadatel zajistil tlumočníka do příslušného jazyka. Toto se vztahuje i na další spolupráci. Podmínka tlumočníka se vzhledem k příbuznosti a blízkosti jazyků nevztahuje na zájemce/žadatele, který hovoří slovensky.


Doplnění žádosti o Vyjádření

Aby byla Vaše žádost kompletní, je potřeba ji doplnit o přílohu "Vyjádření" (formulář je dostupný na těchto stránkách v sekci Formuláře ke stažení), a to nejpozději do 14 dnů od podání žádosti (doručení Formuláře žádosti). Vyjádření vždy vyplní sociální pracovník OSPOD, nebo sociální kurátor či kurítor pro děti a mládež. V případě, že žadatele doporučuje organizace, tak i tato organizace. 

Vyplněný formulář "Vyjádření" je možné zaslat:

 • prostřednictvím datové schránky na: bk8inye;
 • e-mailem na adresu: azyl@spolcest.cz;
 • faxem na číslo: 223 011 642;
 • poštou na adresu sídla spolku: SPOLEČNOU CESTOU z.s., Spytihněvova 162/4, 128 00 Praha 2 - Nusle. 


Co se děje po podání žádosti?

Kompletní žádost je zařazena do evidence žadatelů.


Aktualizace žádosti

Žádost je potřeba pravidelně aktualizovat každý měsíc. Pokud tak neučiníte, je to považováno za ztrátu zájmu o službu a žádost je z evidence vyřazena. V takovém případě nebudete informováni o případně uvolněné kapacitě. Projevíte-li opětovný zájem o službu po této lhůtě, je nutné podat novou žádost.

Žádost je možné aktualizovat:

 • telefonicky na tel. čísle: 272 950 984;
 • e-mailem na adresu: azyl@spolcest.cz;
 • osobně v kanceláři Azylového ubytování bez předchozí domluvy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin.


Jak se rozhoduje o přijetí?

Jakmile se uvolní místo, jsou všechny žádosti vhodné pro uvolněnou ubytovací jednotku předány vedoucí služby, kterým je pověřena ředitelka organizace. Po posouzení naléhavosti nepříznivé situace všech žadatelů a poradě s týmem sociálních pracovníků rozhoduje ředitelka o poskytnutí služby Azylové ubytování konkrétnímu žadateli a jeho rodině.

Pokud budete vybrán/a, kontaktujeme Vás na telefonním čísle, které je uvedeno v žádosti. V případě, že budete mít o službu Azylového ubytování stále zájem, domluvíme si s Vámi schůzku, na které Vás podrobněji seznámíme se všemi důležitými informacemi (jak to u nás chodí, se Smlouvou, s Průvodcem pro uživatele, jehož součástí je Provozní, Domácí a Návštěvní řád apod.) a dohodneme všechny podrobnosti stěhování do Vašeho nového dočasného ubytování.

 

Podávání stížností:

Nejen uživatel služby, či jeho rodina, ale i Vy jako zájemce/žadatel máte právo podat stížnost. Podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána jinou osobou. 

Stížnost můžete podat těmito způsoby:

Písemně:

 • umístěním do Schránky stížností a připomínek, která je umístěna před vchodem do budovy kontaktního místa na adrese Donovalská 2331/53, Praha 11 - Chodov,
 • poštou na adresu: SPOLEČNOU CESTOU z.s., Spytihněvova 162/4, 128 00 Praha 2 - Nusle,
 • e-mailem na adresu: info@spolcest.cz.

Ústně:

 • sdělením jinému pracovníkovi Azylového ubytování Společnou cestou, vedoucí služby či ředitelce organizace,
 • telefonicky na tel. čísle: 272 950 984.

 

Souhlasím se vším