SPOLEČNOU CESTOU z. s. poskytuje služby od roku 1997. Tehdy začalo v objektu bývalých jeslí svépomocí budovat Občanské poradenské centrum JM. V letech 2002 – 2003 se uskutečnila nástavba a celková rekonstrukce objektu, která umožnila rozšíření kapacity Azylového ubytování a přispěla k naplnění požadavků vyplývajících ze standardů kvality sociálních služeb. Rekonstrukci a nástavbu OPC JM finančně podpořilo hlavní město Praha částkou 4 500 00 Kč. V letech 2004 až 2006 proběhly dokončovací práce, včetně zateplení fasády objektu v průběhu roku 2005. Investorem byla městská část Praha 11. Přeměna bezprostředního okolí objektu na esteticky a ekologicky hodnotnou zahradu byla podpořena hlavním městem Praha.

SPOLEČNOU CESTOU z. s. je členem Sdružení azylových domů a zakládajícím členem Asociace občanských poraden, která sdružuje neziskové organizace provozující občanské poradenství, a je členem Citizens Advice International.
 

Souhlasím se vším