V roce 2024 činnost organizace podporují (finančně či materiálně):

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost plus (projekt "Podpora zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb na území hl.m. Prahy na roky 2024 – 2027“)
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 11
 • Potravinová banka Praha
 • Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota (individuální podpora rodičů samoživitelů)
 • NF Albert

V minulosti činnost organizace podpořili (finančně či materiálně):

V roce 2023:

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost (projekt "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací")
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • Potravinová banka Praha
 • NF Albert

V roce 2022:

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost (projekt "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2022")
 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost (projekt "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací")
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • Nadace Komerční banky, a. s. - Jistota (individuální podpora rodičů samoživitelů)
 • Nadační fond PRO ŽIVOT 
 • Potravinová banka Praha
 • NF Albert

V roce 2021:

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost (projekt "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2022")
 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost (projekt "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací")
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • Nadační fond PRO ŽIVOT 
 • Potravinová banka Praha
 • NF Albert

V roce 2020:

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost (projekt "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2022")
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • Potravinová banka Praha
 • NF Albert

V roce 2019:

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost (projekt "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2022")
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • LMC s.r.o.
 • Potravinová banka Praha
 • Diakonie ČCE - akce "Krabice od bot" (vánoční dárky pro znevýhodněné děti)

V roce 2018:

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 17
 • Nadační fond Albert
 • Asociace občanských poraden
 • Hornomlýnská o.p.s.
 • Nadační fond Pískoviště
 • LMC s.r.o.
 • POTEX s. r. o.
 • Potravinová banka Praha
 • Techsoup Česká republika
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - akce "Strom splněných přání" (vánoční dárky pro děti z azylového domu)
 • Diakonie ČCE - akce "Krabice od bot" (vánoční dárky pro znevýhodněné děti)
 • paní Natálie Kříková

V roce 2017:

 • EU, Evropský sociální fond, OP Zaměstnanost
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Mětská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 11
 • Městská část Praha 17
 • Asociace občanských poraden
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - akce "Strom splněných přání" (vánoční dárky pro děti z azylového domu)
 • Kaufland Česká republika v. o. s.
 • LMC s.r.o.
 • Nadační fond Albert
 • POTEX s. r. o.
 • Techsoup Česká republika
 • Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

V roce 2016:

 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 5
 • Městská část Praha 10
 • Městská část Praha 11
 • Městská část Praha 17
 • Asociace občanských poraden
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - akce "Strom splněných přání" (vánoční dárky pro děti z azylového domu)
 • International Montessori School of Prague - Klub rodičů
 • Kaufland Česká republika v. o. s.
 • Nadace Agrofert - Podpora rodičů samoživitelů
 • Nadační fond Albert
 • POTEX s. r. o.
 • Daniela a Tomáš Bískovi
 • Daniela Doucková
 • Robert Dologa
 • Pavel Hejda
 • Renata Koubková
 • Zuzana Tománková 

V roce 2015:

 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Asociace občanských poraden
 • Českobratrská církev evangelická
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - akce "Strom splněných přání" (vánoční dárky pro děti z azylového domu)
 • International School of Prague - Klub rodičů
 • Kaufland Česká republika v. o. s.
 • Nadační fond Albert
 • Potex
 • Slevomat
 • Techsoup Česká republika
 • paní Daniela Bísková
 • pan Miroslav Cupa
 • paní Daniela Doucková
 • paní Veronika Grollová
 • pan Pavel Hejda
 • pan Štěpán Markvart a pan Martin Gottwald
 • paní Moravcová
 • paní Soňa Svobodová    

V roce 2014:

 • Ministerstvo práce a sociálních věci ČR
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 10
 • Asociace občanských poraden
 • POTEX s. r. o.
 • paní Daniela Bísková
 • pan Pavel Hejda
 • pan Ondřej Jerhot
 • pan Ondřej Načeradský
 • pan Mataj
 • paní Iva Poláčková
 • Pepino
 • Coca-Cola Hellenic
 • CN Resources International (CZ) s. r. o.
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - akce "Strom splněných přání" (vánoční dárky pro děti z azylového domu) 

V roce 2013:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Asociace občanských poraden
 • Nadační fond Pískoviště
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - akce "Strom splněných přání" (vánoční dárky pro děti z azylového domu)
 • Unilever ČR, spol. s r. o.
 • paní Daniela Bísková
 • paní Veronika Carmanová - Karma Yoga
 • paní Daniela Doucková
 • JUDr. Charles Jelinek Francis

V roce 2012:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Městská část Praha 4
 • Městská část Praha 5
 • Nadační fond Pískoviště
 • Asociace občanských poraden
 • Českomoravská stavební spořitelna, a. s. - akce "Strom splněných přání" (vánoční dárky pro děti z azylového domu)
 • paní Daniela Bísková
 • pan Čupa
 • paní Daniela Doucková
 • paní Eva Grollová
 • pan Pavel Hlaváč
 • paní Pačová 

V roce 2011:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 2
 • Městská část Praha 3
 • Asociace občanských poraden
 • Nadační fond Pískoviště
 • Česká spořitelna, a. s.
 • paní Daniela Bísková
 • paní Eva Grollová

V roce 2010:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 3
 • Asociace občanských poraden
 • Nadační fond Pískoviště
 • Casa Futura, spol. s r. o.
 • Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 4 - Jižní Město
 • Real Stone, spol. s r. o.
 • SPS Real Group, spol. s r. o.
 • pan Radim Dušek
 • pan Pavel Hejda
 • pan Ondřej Jerhot
 • pan Libor Matula
 • paní Jitka Šimčíková

V roce 2009:

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí
 • Magistrát hl. m. Prahy
 • Městská část Praha 3
 • Nadace Via - Fond T-Mobile
 • Asociace občanských poraden
 • Evangelický sbor německého jazyka v Praze
 • Der Evangelisch-Luterischen Kirche in Bayern
 • Evangelische Stadtkirchenkreis Marburg
 • Prins Software, s. r. o.
 • paní Daniela Bísková
 • pan Kamil Novák

 

Souhlasím se vším