Naše organizace se dlouhodobě věnuje poskytování těchto sociálních služeb: 

Aktivizace rodin - podpora matek a rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Azylové ubytování - ubytování pro matky nebo úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného zázemí.

Občanská poradna - odborné sociální poradenství v oblasti práva.

 

Organizace jako celek či její jednotlivé složky se dále v roce 2020 věnují realizaci níže uvedených projektů:

 

Restart rodiny

V roce 2020 realizujeme za podpory NF Albert projekt Restart rodiny, který je zaměřen na komplexní podporu ohrožených rodin, které v důsledku nepříznivé sociální situace nedokáží zajistit vhodné prostředí pro výchovu, vývoj a vzdělávání dětí. Projekt je cílen na minimalizaci dopadů nerovnoměrného a nedostatečně stimulovaného vývoje dětí z důvodu nevyhovujících podmínek v rodině, nedostatečného výchovného působení rodičů a nejisté vazby rodič - dítě. Projekt zahrnuje individuální a skupinovou podporu rodičů a dětí specificky diferencovanou dle věku a vývoje dítěte.

 

Podpora v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů

Doplňková síť sociálních služeb na území hl. m. Prahy

Od ledna 2020 je služba Aktivizace rodin Společnou cestou svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů.

Služba je primárně nastavena jak podpora tehdy, jestliže je již rodina zabydlena, ale potřebuje návazné činnosti v rozsahu, které služba Aktivizace rodi Společnou cestou může nabídnout nad rámec podpory při hledání a udržení si bydlení. Více informací naleznete zde.