Naše organizace se dlouhodobě věnuje poskytování těchto sociálních služeb: 

Aktivizace rodin - podpora matek a rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Azylové ubytování - ubytování pro matky nebo úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného zázemí.

Občanská poradna - odborné sociální poradenství v oblasti práva.


Organizace jako celek či její jednotlivé složky se dále v současnosti věnují realizaci níže uvedených projektů.

 

Terapeutická školička Společnou cestou

Tento program realizujeme průběžně od roku 2014. Projekt využívá prvky Montessori pedagogiky a je určen pro sociálně znevýhodněné rodiče s dětmi ve věku od 2 do 5 let. Terapeutická školička probíhá pravidelně jednou týdně v dopoledních hodinách. Aktuální kapacita programu je 8 dětí s rodiči. Program je  veden terapeutkou, speciálním pedagogem a Montessroi lektorkou. V roce 2018 je projekt opět podpořen z Nadačního fondu Albert, za což moc děkujeme!

Více informací o projektu naleznete zde:

www.spolcest.cz//www/aktivizace-rodin/akce-socialne-aktivizacnich-sluzeb-pro-rodiny-s-detmi/detsky-klubik/

 

Dluhové poradenství 

Občanská poradna Společnou cestou je zapojena do projektu "Dluhové poradenství" realizovaného Asociací občanských poraden.

Podstatou projektu je informování občanů o rizicích zadlužování a poskytování rad a další odborné pomoci při řešení problémů vznikajících v důsledku zadlužování a předlužení. Frekventovaně se řeší rovněž problematika oddlužení (osobního bankrotu). 

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách projektu