Naše organizace se dlouhodobě věnuje poskytování těchto sociálních služeb: 

Aktivizace rodin - podpora matek a rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Azylové ubytování - ubytování pro matky nebo úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného zázemí.

Občanská poradna - odborné sociální poradenství v oblasti práva.

 

Organizace jako celek či její jednotlivé složky se dále v roce 2020 věnují realizaci níže uvedených projektů:

 

Služba Azylového ubytování Společnou cestou je aktuálně finančně podpořena z projektu "Podpora vybraných druhů sociálních služeb v krajské síti sociálních služeb na území hl. m. Prahy na roky 2019 - 2022", který je spolufinancován Evropskou unií.
 

Služba Aktivizace rodin Společnou cestou_Doplňková síť je v letech 2021 - 2022 finančně podpořena z projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039", který je spolufinancován Evropskou unií.

 

Souhlasím se vším