Naše organizace se dlouhodobě věnuje poskytování těchto sociálních služeb: 

Aktivizace rodin Společnou cestou (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Azylové ubytování Společnou cestou (azylové domy) - ubytování na přechodnou dobu pro rodiny s dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného zázemí.

Občanská poradna Společnou cestou (odborné sociální poradenství) - odborné sociální poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva.

 

Nad rámec těchto základních služeb aktuálně realizujeme projekt Restart rodiny podpořený z Nadačního fondu Albert. 

Dále jsme v rámci služby Aktivizace rodin Společnou cestou zapojeni do tzv. Doplňkové sítě sociálních služeb, která navazuje svými aktivitami na Krajskou síť. Zde se věnujeme zabydlování rodin s dětmi, kterým byl městský byt.

 

 

Souhlasím se vším