•  
 •  
 •  

 
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

poskytujeme tři registrované sociální služby   

Co je u nás nového?

 • Novinky 2023

   

  Životní a existenční  minimum

  1. Zvyšuje se životní minimum jednotlivce na 4.860,-Kč a existenční minimum na 3.130,-Kč.

  Dávky státní sociální podpory

  1. Zvyšují se přídavky na děti, kdy základní výměra bude u dětí

  do 6ti let – 830,-Kč

  od 6 - 15 let – 970,-Kč

  od 15 - 26 let – 1080,-Kč

  1. Dochází ke změně pravidel přiznání příspěvku na bydlení, příjmy se budou dokládat pouze 2x ročně. Povinně se budou dokládat za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí.

  Pracovní právo

  1. Navýšení minimální mzdy je nově na 17.300,-Kč.

  Sociální zabezpečení

  1. Valorizace důchodů (invalidních, starobních, sirotčích, vdovských/vdoveckých)– základní výměra stoupne od ledna o 140 Kč, procentní o 5,1%.
  2. Výchovné – zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě.

  Spotřebitelské právo

  1. Prodlužuje se doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal, a to ze 6 na 12 měsíců. Pokud se tedy vada projeví v prvním roce, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu). Prodávající tak musí prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, pokud by chtěl zamítnout reklamaci. Na reklamaci vady tak má spotřebitel i nadále 2 roky, nicméně ve druhém roce se důkazní břemeno obrací, tzn., že spotřebitel musí prokázat, že vada existovala od počátku.
  2. Prodávající odpovídá za aktualizaci softwaru u věcí s digitálními vlastnostmi (cca max. 2 roky).
  3. Smlouvy uzavírané po telefonu musí být spotřebiteli zaslány v textové podobě (mail nebo písemný dokument) – smlouva je platně uzavřena až po výslovném souhlasu spotřebitele s obsahem smlouvy (lze učinit mailem, písemně, sms).
  4. Při podomním prodeji (návštěva prodejce bez předchozí domluvy, organizovaná akce) může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 30ti dnů.
  5. Prodávající musí dodat zboží do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není ujednáno jinak. Pokud prodávající zboží nedodá v této lhůtě, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
  6. Nabízí-li podnikatel slevu, musí spotřebitele současně informovat i o nejnižší ceně, za kterou zboží prodával po dobu30 dní před slevou

  Datové schránky

  1. Od 1.1.2023 budou postupně ze zákona zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám, některým právnickým osobám (např. SVJ, spolky, nadace, apod.) a fyzickým osobám používající přihlášení Identity občana. Chtěli bychom upozornit, že živnostníci s pozastavenou (nikoli zrušenou) živností budou mít rovněž datovou schránku zřízenu.

   

  HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ/KOLEGY NA POZICI SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK DO SLUŽBY AKTIVIZACE RODIN A PORADKYNĚ/PORADCE DO OBČANSKÉ PORADNY. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE

  Pokud splňujete požadavky, které jsou uvedeny v inzerátu, tak neváhejte a ozvěte se :-) Těšíme se na vás!

   

  NOVÝ DOMOV PRO DENISU - PŘISPĚJTE PROSÍM SPOLEČNĚ S NADACÍ JISTOTA KOMERČNÍ BANKY

  S pomocí Nadace Jistota Komerční banky hledá naše klientka podporu, aby se dostala ze složité životní situace, do které se dostala společně se svými dvěma malými chlapci. Moc děkujeme Nadaci Jistota a všem dárcům za podporu!
   
  Lze přispívat na transparentní účet a přesně vědět, kdo a na co peníze získal.

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota/samozivitele-(3)/12-1-novy-domov-pro-denisu

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota

  Příspěvky lze posílat na účet číslo: 

  123-6586320227/0100

   

  JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK PRO RODINY S DĚTMI 5 000 Kč

   Podmínky přiznání:

  • rodina s dítětem, které nebude k 1. 8. 2022 zletilé (resp. bude mladší 18ti let) nebo které se narodí v mezidobí od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022,
  • celkový hrubý příjem rodiny musí být nižší než 1 milion/rok (počítáno v roce 2021), příjem se bude dokládat čestným prohlášením žadatele, přičemž úřad práce ověří informace v jiných systémech, a
  • buď v měsíci červnu pobírá dítě přídavek na dítě nebo rodič požádá o přiznání příspěvku.

  Místo podání - elektronicky přes webovou aplikaci MPSV nebo osobně na vybraných Czech pointech (předpokladem je elektronická identita), na krajských a obecních úřadech. Rodině, která pobírá v červnu 2022 přídavek na dítě, bude úřadem práce jednorázový příspěvek vyplacen automaticky bez podání žádosti.

  Způsob výplaty - bankovním převodem nebo složenkou.

  Příspěvek v souvislosti s dalšími sociálními dávkami:

  • tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky a jejich výši.

  Příspěvek nepodléhá exekuci a daním.

  Tento typ příspěvku teprve čeká na podpis prezidenta a publikaci ve Sbírce zákonů.

    

  ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

  Od 1. 4. 2022 se zvyšují částky životního a existenčního minima, a to na tuto výši:

  Existenční minimum pro dospělého jednotlivce – 2.740,-Kč

  Životní minimum pro jednotlivce – 4.250,-Kč

  Podrobnější rozpis dalších osob v domácnosti naleznete na www.uradprace.cz.

  Změny se dotknou těchto dávek:

  přídavků na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, mimořádné okamžité pomoci, příspěvku při pěstounské péči, příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na péči, nezabavitelného minima u dlužníků, alimentů.

   Zdroj: www.mesec.cz

   

  POMOC ČR OBČANŮM UKRAJINY

   

  Asistenční centrum pomoci ve Vysočanech

   

  Kde? nám. OSN 844, 190 00 Praha 9

  Doprava? Metro linka B – Vysočanská

  Provozní doba:

  Pondělí – čtvrtek – od 08: - 15:00 hod

  Pátek – od 08:00 – 14:00 hod.

  Sobota + neděle zavřeno

  • Zajištění základních potřeb (potravinové balíky, léky),
  • Zajištění registrace a povoleni k pobytu,
  • Zajištění transportu do místa ubytování,
  • Zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,
  • Informace Úřadu práce v ČR,
  • Psychologická pomoc,
  • Sociální poradenství,
  • Dětský kout.

  Tlumočení zajištěno!

   

  Více informací naleznete zde (aktualizace k 20. 9. 2022):

   

   

  PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

  Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

   

  Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

   

  OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

  Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

  Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

  Internetové konzultace - poskytujeme

  Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

  Děkujeme za pochopení. 

   

  PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z AZYLOVÝCH DOMŮ

  Od ledna 2020 je jedna z našich služeb - Aktivizace rodin Společnou cestou - svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů. Více informací naleznete zde.

   

  REPORTÁŽ O OBČANSKÝCH PORADNÁCH

  Níže naleznete odkaz na krátkou reportáž o občanských poradnách:

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9811/obcanske-poradny-prazanum-pomahaji

   

Souhlasím se vším