•  
 •  
 •  

 
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

poskytujeme tři registrované sociální služby   

Co je u nás nového?

 • Datové schránky od 1.1.2023

  Od 1. 1. 2023 budou postupně ze zákona zřizovány datové schránky těmto subjektům:

  a) podnikající fyzické osoby (živnostníci, OSVČ),

  b) právnické osoby v zákonem stanovené evidenci nebo rejstříku, kteří dosud datovou schránku nemají (př. SVJ, spolky, nadace, apod.),

  c) FO používající přihlášení Identity občana.

  Právnickým osobám a živnostníkům budou rozeslány přístupové údaje dopisem. Datové schránky budou následně automatizovaně zpřístupňovány i subjektům, které si nepřevezmou přístupové údaje a nikdy se nepřihlásí.

  Fyzickým osobám nebudou rozesílány přístupové údaje, protože již prokazatelně disponují kvalifikovaným prostředkem pro elektronickou identifikaci. Jejich schránky budou zpřístupněny prvním přihlášením do schránky nebo uplynutím lhůty 15 dnů po zřízení.

  Chtěli bychom upozornit, že živnostníci s pozastavenou (nikoli zrušenou) živností budou mít rovněž datovou schránku zřízenu.

  Více informací najdete zde

   

   

  MILOSTIVÉ LÉTO II 

  Od 1.9. do 30.11.2022 mohou dlužníci, jejichž dluhy vůči státu a obcím a jejich institutcím vymáhají soudní exekutoři (exekuce zahájené před 28.10.2021), využít tzv. institut milostivého léta. Pokud v této době sdělí exekutorovi úmysl využít postup milostivého léta a zaplatí dlužnou jistinu a náklady exekuce 1500 Kč (+případně DPH 315 Kč), budou od zbylé části dluhu osvobozeni (tj. od úroků, penále, jiných nákladů). Podrobný postup i se vzorem dopisu pro exekutora lze najít na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR.
   
  Potřebujete-li poradit a pomoci s postupem, obraťte se na poradce občanské poradny (tel. 223 011 642).
   
   
   
  HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ/KOLEGY NA POZICI SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK DO SLUŽEB AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ A AKTIVIZACE RODIN. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE

  Pokud splňujete požadavky, které jsou uvedeny v inzerátu, tak neváhejte a ozvěte se :-) Těšíme se na vás!

   

  NOVÝ DOMOV PRO DENISU - PŘISPĚJTE PROSÍM SPOLEČNĚ S NADACÍ JISTOTA KOMERČNÍ BANKY

  S pomocí Nadace Jistota Komerční banky hledá naše klientka podporu, aby se dostala ze složité životní situace, do které se dostala společně se svými dvěma malými chlapci. Moc děkujeme Nadaci Jistota a všem dárcům za podporu!
   
  Lze přispívat na transparentní účet a přesně vědět, kdo a na co peníze získal.

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota/samozivitele-(3)/12-1-novy-domov-pro-denisu

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota

  Příspěvky lze posílat na účet číslo: 

  123-6586320227/0100

   

  JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK PRO RODINY S DĚTMI 5 000 Kč

   Podmínky přiznání:

  • rodina s dítětem, které nebude k 1. 8. 2022 zletilé (resp. bude mladší 18ti let) nebo které se narodí v mezidobí od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022,
  • celkový hrubý příjem rodiny musí být nižší než 1 milion/rok (počítáno v roce 2021), příjem se bude dokládat čestným prohlášením žadatele, přičemž úřad práce ověří informace v jiných systémech, a
  • buď v měsíci červnu pobírá dítě přídavek na dítě nebo rodič požádá o přiznání příspěvku.

  Místo podání - elektronicky přes webovou aplikaci MPSV nebo osobně na vybraných Czech pointech (předpokladem je elektronická identita), na krajských a obecních úřadech. Rodině, která pobírá v červnu 2022 přídavek na dítě, bude úřadem práce jednorázový příspěvek vyplacen automaticky bez podání žádosti.

  Způsob výplaty - bankovním převodem nebo složenkou.

  Příspěvek v souvislosti s dalšími sociálními dávkami:

  • tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky a jejich výši.

  Příspěvek nepodléhá exekuci a daním.

  Tento typ příspěvku teprve čeká na podpis prezidenta a publikaci ve Sbírce zákonů.

    

  ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

  Od 1. 4. 2022 se zvyšují částky životního a existenčního minima, a to na tuto výši:

  Existenční minimum pro dospělého jednotlivce – 2.740,-Kč

  Životní minimum pro jednotlivce – 4.250,-Kč

  Podrobnější rozpis dalších osob v domácnosti naleznete na www.uradprace.cz.

  Změny se dotknou těchto dávek:

  přídavků na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, mimořádné okamžité pomoci, příspěvku při pěstounské péči, příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na péči, nezabavitelného minima u dlužníků, alimentů.

   Zdroj: www.mesec.cz

   

  POMOC ČR OBČANŮM UKRAJINY

   

  Asistenční centrum pomoci ve Vysočanech

   

  Kde? nám. OSN 844, 190 00 Praha 9

  Doprava? Metro linka B – Vysočanská

  Provozní doba:

  Pondělí – čtvrtek – od 08: - 15:00 hod

  Pátek – od 08:00 – 14:00 hod.

  Sobota + neděle zavřeno

  • Zajištění základních potřeb (potravinové balíky, léky),
  • Zajištění registrace a povoleni k pobytu,
  • Zajištění transportu do místa ubytování,
  • Zajištění přístupu ke zdravotní péči v ČR,
  • Informace Úřadu práce v ČR,
  • Psychologická pomoc,
  • Sociální poradenství,
  • Dětský kout.

  Tlumočení zajištěno!

   

  Více informací naleznete zde (aktualizace k 20. 9. 2022):

   

   

  PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

  Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

   

  Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

   

  OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

  Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

  Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

  Internetové konzultace - poskytujeme

  Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

  Děkujeme za pochopení. 

   

  PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z AZYLOVÝCH DOMŮ

  Od ledna 2020 je jedna z našich služeb - Aktivizace rodin Společnou cestou - svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů. Více informací naleznete zde.

   

  REPORTÁŽ O OBČANSKÝCH PORADNÁCH

  Níže naleznete odkaz na krátkou reportáž o občanských poradnách:

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9811/obcanske-poradny-prazanum-pomahaji

   

Souhlasím se vším