•  
 •  
 •  

 
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

poskytujeme tři registrované sociální služby   

Co je u nás nového?

 • PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

  Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

   

  Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

   

  OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

  pondělí 14.6. až středa 16.6. - poradna zavřena

  Omlouváme se a děkujeme za pochopení.

   

  Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

  Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

  Internetové konzultace - poskytujeme

  Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

  Děkujeme za pochopení. 

   

   

  Změny v exekucích a v oddlužení 2021

   

  Novela občanského soudního řádu a exekučního řádu, která v ČR zavádí tzv. chráněný účet, dále zvyšuje jednorázový výběr finančních prostředků z bankovního účtu na trojnásobek částky životního minima jednotlivce, zavádí vyšší ochranu manžela povinného apod., má být účinná od 1. dubna. 2021. V Senátu nyní leží tisk č. 69, který má bohužel účinnost odložit na 1. července 2021. Jak legislativní proces dopadne, dáme vědět.

   

  Za zmínku též stojí novela insolvenčního zákona, která je projednávaná v Poslanecké sněmovně pod číslem tisku 1073. Novela především zkracuje proces oddlužení na 3 roky pro všechny dlužníky. Předpokládaná účinnost novely je 1. července 2021.

  Tříletá varianta oddlužení se v současné době týká osob, které mají nárok na starobní důchod a invalidní důchod ve II. a III. stupni, dále osob, které uhradily nezajištěným věřitelům alespoň 60 % jejich pohledávek, a konečně osob, u nichž alespoň 2/3 pohledávek vzniklo v době před jejich 18. rokem věku.

  K přijetí novely insolvenčního zákona je ČR vázána evropskými předpisy, a to do 17.7.2021. 

    

  NOVINKY ZE SVĚTA EXEKUCÍ - novelizace exekučních řízení

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednává úpravu pravidel pro exekuční řízení, neboť stávající situace má negativní dopad nejen na dlužníky, ale i veřitele, zaměstnavatele a státní instituce. Občanská poradna Společnou cestou spolu s dalšími neziskovými organizacemi vítá diskuzi o těchto změnách a podporuje plnou teritorialitu exekutorů. Více nejdete v přehledu.

   

  PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z AZYLOVÝCH DOMŮ

  Od ledna 2020 je jedna z našich služeb - Aktivizace rodin Společnou cestou - svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů. Více informací naleznete zde.

   

  REPORTÁŽ O OBČANSKÝCH PORADNÁCH

  Níže naleznete odkaz na krátkou reportáž o občanských poradnách:

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9811/obcanske-poradny-prazanum-pomahaji