•  
 •  
 •  

 
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

poskytujeme tři registrované sociální služby   

Co je u nás nového?

 • Omezení provozu poradny

  Omlouváme se, z organizačních důvodů dochází k těmto změnám:

  pátek 26.5. - telefonické konzultace pouze 9 -11 hod

  pondělí 29.5. - telefonické konzultace pouze 9 - 12 hod

  5. - 8.6. - zrušeny telefonické konzultace

  Děkujeme za pochopení.

    

  HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ/KOLEGY NA POZICI SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK DO SLUŽBY AKTIVIZACE RODIN. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE

  Pokud splňujete požadavky, které jsou uvedeny v inzerátu, tak neváhejte a ozvěte se :-) Těšíme se na vás!

   

  NOVINKY 2023

   

  Životní a existenční  minimum

  1. Zvyšuje se životní minimum jednotlivce na 4.860,-Kč a existenční minimum na 3.130,-Kč.

  Dávky státní sociální podpory

  1. Zvyšují se přídavky na děti, kdy základní výměra bude u dětí

  do 6ti let – 830,-Kč

  od 6 - 15 let – 970,-Kč

  od 15 - 26 let – 1080,-Kč

  1. Dochází ke změně pravidel přiznání příspěvku na bydlení, příjmy se budou dokládat pouze 2x ročně. Povinně se budou dokládat za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí.

  Pracovní právo

  1. Navýšení minimální mzdy je nově na 17.300,-Kč.

  Sociální zabezpečení

  1. Valorizace důchodů (invalidních, starobních, sirotčích, vdovských/vdoveckých)– základní výměra stoupne od ledna o 140 Kč, procentní o 5,1%.
  2. Výchovné – zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě.
  3. Zvýšení hranice příjmu u DPČ pro odvod zdravotního a sociálního pojištění na 4000 Kč (do příjmu 3 999 Kč se pojistné neodvádí).

  Spotřebitelské právo

  1. Prodlužuje se doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal, a to ze 6 na 12 měsíců. Pokud se tedy vada projeví v prvním roce, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu). Prodávající tak musí prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, pokud by chtěl zamítnout reklamaci. Na reklamaci vady tak má spotřebitel i nadále 2 roky, nicméně ve druhém roce se důkazní břemeno obrací, tzn., že spotřebitel musí prokázat, že vada existovala od počátku.
  2. Prodávající odpovídá za aktualizaci softwaru u věcí s digitálními vlastnostmi (cca max. 2 roky).
  3. Smlouvy uzavírané po telefonu musí být spotřebiteli zaslány v textové podobě (mail nebo písemný dokument) – smlouva je platně uzavřena až po výslovném souhlasu spotřebitele s obsahem smlouvy (lze učinit mailem, písemně, sms).
  4. Při podomním prodeji (návštěva prodejce bez předchozí domluvy, organizovaná akce) může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 30ti dnů.
  5. Prodávající musí dodat zboží do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není ujednáno jinak. Pokud prodávající zboží nedodá v této lhůtě, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
  6. Nabízí-li podnikatel slevu, musí spotřebitele současně informovat i o nejnižší ceně, za kterou zboží prodával po dobu30 dní před slevou

  Datové schránky

  1. Od 1.1.2023 budou postupně ze zákona zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám, některým právnickým osobám (např. SVJ, spolky, nadace, apod.) a fyzickým osobám používající přihlášení Identity občana. Chtěli bychom upozornit, že živnostníci s pozastavenou (nikoli zrušenou) živností budou mít rovněž datovou schránku zřízenu.

   

    

  NOVÝ DOMOV PRO DENISU - PŘISPĚJTE PROSÍM SPOLEČNĚ S NADACÍ JISTOTA KOMERČNÍ BANKY

  S pomocí Nadace Jistota Komerční banky hledá naše klientka podporu, aby se dostala ze složité životní situace, do které se dostala společně se svými dvěma malými chlapci. Moc děkujeme Nadaci Jistota a všem dárcům za podporu!
   
  Lze přispívat na transparentní účet a přesně vědět, kdo a na co peníze získal.

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota/samozivitele-(3)/12-1-novy-domov-pro-denisu

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota

  Příspěvky lze posílat na účet číslo: 

  123-6586320227/0100

   

   

  PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

  Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

   

  Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

   

  OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

  Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

  Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

  Internetové konzultace - poskytujeme

  Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

  Děkujeme za pochopení. 

   

  PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z AZYLOVÝCH DOMŮ

  Od ledna 2020 je jedna z našich služeb - Aktivizace rodin Společnou cestou - svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů. Více informací naleznete zde.

   

  REPORTÁŽ O OBČANSKÝCH PORADNÁCH

  Níže naleznete odkaz na krátkou reportáž o občanských poradnách:

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9811/obcanske-poradny-prazanum-pomahaji

   

Souhlasím se vším