•  
 •  
 •  

 
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

poskytujeme tři registrované sociální služby   

Co je u nás nového?

 • HLEDÁME NOVOU KOLEGYNI/NOVÉHO KOLEGU DO AZYLOVÉHO DOMU PRO RODINY S DĚTMI!

  Hledáme posilu do týmu služby Azylové ubytování Společnou cestou. Více informací zde.

   

  SEMINÁŘ "Dluhy a oddlužení"

  Dovolujeme si vás pozvat na bezplatný seminář pořádaný Občanskou poradnou Společnou cestou a Humanitním odborem Úřadu MČ Prahy 2 na téma dluhů a jedné z možností, jak řešit předluženost - oddlužení.

  Kdy: čtvrtek 30. 11. 2023 od 9 do 12 hod

  Kde: Úřad MČ Praha 2, nám. Míru 20, Praha 2, zasedací sál 614

  Seminář je určen pro laickou i odbornou veřejnost, přednášejícími jsou poradkyně občanské poradny Mgr. Petra Skuhrová a Mgr. Kateřina Čočková. 

  Více informací v pozvánce.

   

  OMEZENÍ PROVOZU PORADNY

  Omlouváme se, z organizačních důvodů dochází k těmto změnám:

  čtvrtek 30. 11. - zrušeny telefonické konzultace

  pátek 1. 12. - zrušeny telefonické konzultace

  pondělí 4. 12. - poradna zavřena

  úterý 5. 12. - poradna zavřena

  Děkujeme za pochopení.

   

  MILOSTIVÉ LÉTO III

  Bude probíhat od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023.

  Týká se dluhů vzniklých do 30. 9. 2022.

  Vztahuje se na:

  • daňové dluhy (nedoplatky na dani a nedoplatky na příslušenství daně)
  • dlužné pojistné (neuhrazené pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti vůči OSSZ)
  • dluhy v evidenci u příslušného úřadu (místní poplatky za odpad, za psa)

  Dluh je možné zaplatit jednorázově i ve splátkách dle zákona.

  Nevztahuje se na dluhy v exekuci vedené soudním exekutorem.

  Podrobnější informace naleznete na www.milostiveleto.cz .

   

  NOVINKY 2023

  Životní a existenční  minimum

  1. Zvyšuje se životní minimum jednotlivce na 4.860,-Kč a existenční minimum na 3.130,-Kč.

  Dávky státní sociální podpory

  1. Zvyšují se přídavky na děti, kdy základní výměra bude u dětí

  do 6ti let – 830,-Kč

  od 6 - 15 let – 970,-Kč

  od 15 - 26 let – 1080,-Kč

  1. Dochází ke změně pravidel přiznání příspěvku na bydlení, příjmy se budou dokládat pouze 2x ročně. Povinně se budou dokládat za 1. a 3. kalendářní čtvrtletí.

  Pracovní právo

  1. Navýšení minimální mzdy je nově na 17.300,-Kč.

  Sociální zabezpečení

  1. Valorizace důchodů (invalidních, starobních, sirotčích, vdovských/vdoveckých)– základní výměra stoupne od ledna o 140 Kč, procentní o 5,1%.
  2. Výchovné – zvýšení starobního důchodu o 500 Kč za každé vychované dítě.
  3. Zvýšení hranice příjmu u DPČ pro odvod zdravotního a sociálního pojištění na 4000 Kč (do příjmu 3 999 Kč se pojistné neodvádí).

  Spotřebitelské právo

  1. Prodlužuje se doba, po kterou musí podnikatel prokázat, že se vada na věci, tj. na zakoupeném zboží, vyskytla až poté, co si ji spotřebitel převzal, a to ze 6 na 12 měsíců. Pokud se tedy vada projeví v prvním roce, má se za to, že bylo zboží vadné už při převzetí (nákupu). Prodávající tak musí prokázat, že vada na zboží nebyla od počátku, pokud by chtěl zamítnout reklamaci. Na reklamaci vady tak má spotřebitel i nadále 2 roky, nicméně ve druhém roce se důkazní břemeno obrací, tzn., že spotřebitel musí prokázat, že vada existovala od počátku.
  2. Prodávající odpovídá za aktualizaci softwaru u věcí s digitálními vlastnostmi (cca max. 2 roky).
  3. Smlouvy uzavírané po telefonu musí být spotřebiteli zaslány v textové podobě (mail nebo písemný dokument) – smlouva je platně uzavřena až po výslovném souhlasu spotřebitele s obsahem smlouvy (lze učinit mailem, písemně, sms).
  4. Při podomním prodeji (návštěva prodejce bez předchozí domluvy, organizovaná akce) může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 30ti dnů.
  5. Prodávající musí dodat zboží do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy, pokud není ujednáno jinak. Pokud prodávající zboží nedodá v této lhůtě, ani v dodatečné přiměřené lhůtě, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit.
  6. Nabízí-li podnikatel slevu, musí spotřebitele současně informovat i o nejnižší ceně, za kterou zboží prodával po dobu30 dní před slevou

  Datové schránky

  1. Od 1.1.2023 budou postupně ze zákona zřizovány datové schránky podnikajícím fyzickým osobám, některým právnickým osobám (např. SVJ, spolky, nadace, apod.) a fyzickým osobám používající přihlášení Identity občana. Chtěli bychom upozornit, že živnostníci s pozastavenou (nikoli zrušenou) živností budou mít rovněž datovou schránku zřízenu.

   

  PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

  Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

   

  Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

   

   

  REPORTÁŽ O OBČANSKÝCH PORADNÁCH

  Níže naleznete odkaz na krátkou reportáž o občanských poradnách:

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9811/obcanske-poradny-prazanum-pomahaji

   

Souhlasím se vším