•  
 •  
 •  

 
SPOLEČNOU CESTOU z.s.

poskytujeme tři registrované sociální služby   

Co je u nás nového?

 • HLEDÁME NOVÉ KOLEGYNĚ/KOLEGY NA POZICI SOCIÁLNÍ PRACOVNICE/SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK, A TO ROVNOU DO DVOU SLUŽEB - AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ A AKTIVIZACE RODIN. VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE ZDE

  Pokud splňujete požadavky, které jsou uvedeny v inzerátu, tak neváhejte a ozvěte se :-) Těšíme se na vás!

   

  NOVÝ DOMOV PRO DENISU - PŘISPĚJTE PROSÍM SPOLEČNĚ S NADACÍ JISTOTA KOMERČNÍ BANKY

  S pomocí Nadace Jistota Komerční banky hledá naše klientka podporu, aby se dostala ze složité životní situace, do které se dostala společně se svými dvěma malými chlapci. Moc děkujeme Nadaci Jistota a všem dárcům za podporu!
   
  Lze přispívat na transparentní účet a přesně vědět, kdo a na co peníze získal.

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota/samozivitele-(3)/12-1-novy-domov-pro-denisu

  https://www.kb.cz/cs/nadace-jistota

  Příspěvky lze posílat na účet číslo: 

  123-6586320227/0100

   

  JEDNORÁZOVÝ PŘÍSPĚVEK PRO RODINY S DĚTMI 5 000 Kč

   Podmínky přiznání:

  • rodina s dítětem, které nebude k 1. 8. 2022 zletilé (resp. bude mladší 18ti let) nebo které se narodí v mezidobí od 2. 8. 2022 do 31. 12. 2022,
  • celkový hrubý příjem rodiny musí být nižší než 1 milion/rok (počítáno v roce 2021), příjem se bude dokládat čestným prohlášením žadatele, přičemž úřad práce ověří informace v jiných systémech, a
  • buď v měsíci červnu pobírá dítě přídavek na dítě nebo rodič požádá o přiznání příspěvku.

  Místo podání - elektronicky přes webovou aplikaci MPSV nebo osobně na vybraných Czech pointech (předpokladem je elektronická identita), na krajských a obecních úřadech. Rodině, která pobírá v červnu 2022 přídavek na dítě, bude úřadem práce jednorázový příspěvek vyplacen automaticky bez podání žádosti.

  Způsob výplaty - bankovním převodem nebo složenkou.

  Příspěvek v souvislosti s dalšími sociálními dávkami:

  • tento příspěvek se do rozhodného příjmu nezapočítává, takže nebude mít vliv na případný nárok na další dávky a jejich výši.

  Příspěvek nepodléhá exekuci a daním.

  Tento typ příspěvku teprve čeká na podpis prezidenta a publikaci ve Sbírce zákonů.

   

   

   

  MILOSTIVÉ LÉTO II

  Vláda schválila druhé kolo tzv. Milostivého léta, kdy budou mít dlužníci možnost snadněji uhradit své pohledávky vůči státním či polostátním věřitelům, které jsou vymáhané v exekučním řízení. Po úhradě jistiny a nákladech exekutora ve výši 1500 Kč + DPH tak bude dlužník osvobozen od placení zbytku dlužné částky (tj. úroků, smluvních pokut, soudních nákladů atd.). O využití Milostivého léta bude třeba exekutora požádat. Doporučujeme proto začít zjišťovat své dluhy a exekuční řízení. Milostivé léto poběží od 1.9. do 30.11.2022.

   

  ŽIVOTNÍ A EXISTENČNÍ MINIMUM

  Od 1. 4. 2022 se zvyšují částky životního a existenčního minima, a to na tuto výši:

  Existenční minimum pro dospělého jednotlivce – 2.740,-Kč

  Životní minimum pro jednotlivce – 4.250,-Kč

  Podrobnější rozpis dalších osob v domácnosti naleznete na www.uradprace.cz.

  Změny se dotknou těchto dávek:

  přídavků na dítě, porodného, příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení, mimořádné okamžité pomoci, příspěvku při pěstounské péči, příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na péči, nezabavitelného minima u dlužníků, alimentů.

   Zdroj: www.mesec.cz

   

  POMOC ČR OBČANŮM UKRAJINY

  Všichni jsme asi ještě v šoku, co se nedaleko našeho domova děje, a přemýšlíme, co můžeme udělat a jak pomoci. Mnoho otázek mají také občané Ukrajiny v ČR, jejich příbuzní na Ukrajině a Ukrajinci, kteří hledají bezpečí v blízké zemi. Nechceme tu všechny informace vypisovat znovu, protože na stránkách dotčených institucí je vše velmi dobře zpracované.

  Česká velvyslanectví v Kyjevě a ve Lvově jsou dočasně uzavřena, veškeré informace a nouzové linky pro občany ČR na Ukrajině, ale i linky a informace pro Ukrajinské občany přicházející do ČR jsou zde.

  ČR je v tuto dobu velmi tolerantní při přijímání žádostí o pobyt občanů Ukrajiny a celý proces je poměrně jednoduchý. Žádost o pobytové vízum je pouze jednostránková a po schválení platí vízum 4 měsíce s možností prodloužení. Zjednodušené je i prodloužení víz občanům z Ukrajiny, kteří už v ČR žijí a pracují. Podrobné informace pro Ukrajinské občany, kteří přicházejí do ČR a hledají pomoc, jsou dostupné zde

  Infolinka Ministerstva vnitra zřízená pro ukrajinské občany: Telefon: +420 974 801 802, Email: ukrajina@mvcr.cz

  Ve Vyšních Lhotách vzniklo Registrační humanitární středisko Vyšní Lhoty pro občany Ukrajiny, kteří v ČR nemají žádné zázemí - více informací zde.

   

  Asistenční centrum pomoci ve Vysočanech

  k 15.6.2022 zrušeno

  Přítomni jen dobrovolníci s informacemi ohledně možnosti pomoci a pracovníci Červeného kříže.

  Kde? nám. OSN 844, 190 00 Praha 9

  Doprava? Metro linka B – Vysočanská

   

  Sociální dávky

  Občané z Ukrajiny, kterým bylo uděleno vízum, mohou žádat o humanitární dávku a případně i dávky v hmotné nouzi a pomoc je připravena také pro rodiny, kteří v ČR již dlouhodobě žijí a pracují. K vízu také všichni získají dokumenty nutné pro zaměstnání, aby mohli co nejdříve začít pracovat. Podrobné informace jsou dostupné na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

   

  VEŘEJNÁ DOPRAVA ZDARMA PRO UKRAJINCE 

  • celý systém PID v Praze - zdarma pouze 5 dní od udělení víza za účelem ochrany
  • ve Středočeském kraji – jak v MHD, tak v příměstských a regionálních autobusech, tak v Praze, vyjma vlaků (tam se řídí obdobnými pravidly jednotlivých železničních dopravců)

  Je třeba doložit nárok na přepravu za 0,-Kč jedním ze způsobů:

  • cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR,
  • hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem s vízem strpění vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR.

  Více informací naleznete zde (aktualizace k 20. 6. 2022):

   

   

  PORADENSTVÍ PRO KLIENTY SE SLUCHOVÝM POSTIŽENÍM

  Občanská poradna spouští ve spolupráci s ORBI PONTES z.s. a sociálním podnikem Transkript online s.r.o. na své telefonní lince pilotní provoz služby přepisu řeči poradců v reálném čase. Tato služba umožňuje telefonicky konzultovat klientům s postižením sluchu, s poruchami řeči  nebo hlasu a těm, kteří nemají češtinu jako mateřský jazyk a je pro ně snazší komunikovat písemnou formou.

   

  Odkaz na službu najdete v sekci KONTAKT u služby Občanská poradna Společnou cestou.

   

  OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY 

  Omlouváme se, z důvodu ochrany proti nákaze koronavirem probíhají osobní konzultace pouze na objednání. Hodiny bez objednání jsou proto zrušeny až do odvolání (chceme zamezit čekání více osob v čekárně a tím snížit riziko případného nakažení).  K objednání můžete využít tel. 223 011 642 nebo mail poradna@spolcest.cz.

  Telefonické konzultace - dle běžného rozvrhu + viz výše

  Internetové konzultace - poskytujeme

  Pro další informace o omezení konzultací sledujte, prosím, naše webové stránky.

  Děkujeme za pochopení. 

   

  PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z AZYLOVÝCH DOMŮ

  Od ledna 2020 je jedna z našich služeb - Aktivizace rodin Společnou cestou - svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů. Více informací naleznete zde.

   

  REPORTÁŽ O OBČANSKÝCH PORADNÁCH

  Níže naleznete odkaz na krátkou reportáž o občanských poradnách:

  https://prahatv.eu/zpravy/praha/praha/9811/obcanske-poradny-prazanum-pomahaji

   

Souhlasím se vším