PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z UBYTOVEN A AZYLOVÝCH DOMŮ - DOPLŇKOVÁ SÍŤ

Služba je poskytována ve všech fázích, tj. před zabydlením, v průběhu zabydlování a v době, kdy je již rodina zabydlena. Výhodou služby Aktivizace rodin Společnou cestou je, že umí regaovat na situace, kdy rodina potřebuje pomoc nad rámec podpory při hledání a udržení si bydlení, tj.. zejména: 

- podporu rodičovských kompetencí,

- podporu a poradenství v oblasti výchovných problémů u dětí,

- podporu při hledání a udržení si zaměstnání, 

- speciálně-pedagogickou podporu předškolních a školních dětí,

- terapeutickou podporu, vč. podpory rodinných vazeb,

- podporu zaměřenou na plánování rodinného rozpočtu.

 

V případě potřeby je možné se na nás obracet na e-mailu: info@spolcest.cz. V e-mailu na sebe zanechte telefonní číslo a my se Vám ozveme.

Souhlasím se vším