PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z UBYTOVEN A AZYLOVÝCH DOMŮ

Od ledna 2020 je služba Aktivizace rodin Společnou cestou svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů.

Služba je primárně nastavena jako podpora tehdy, jestliže je již rodina zabydlena, ale potřebuje návazné činnosti v rozsahu, které služba Aktivizace rodin Společnou cestou může nabídnout nad rámec podpory při hledání a udržení si bydlení, tj. zejména:

- podporu rodičovských kompetencí,

- podporu a poradenství v oblasti výchovných problémů u dětí,

- podporu při hledání a udržení si zaměstnání, 

- speciálně-pedagogickou podporu předškolních a školních dětí,

- terapeutickou podporu, vč. podpory rodinných vazeb,

- podporu zaměřenou na plánování rodinného rozpočtu.

 

Umožňuje-li to kapacita služby, je možné navázat spolupráci s rodinou již před zabydlením a tímto procesem ji provázet.

V případě potřeby je možné se na nás obracet na e-mailu: info@spolcest.cz. V e-mailu na sebe zanechte telefonní číslo a my se Vám ozveme.