PODPORA V BYDLENÍ RODIN S DĚTMI Z UBYTOVEN A AZYLOVÝCH DOMŮ

Projekt Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039 je spolufinancován Evropskou unií.

Od ledna 2020 je služba Aktivizace rodin Společnou cestou svými aktivitami zařazena do Doplňkové sítě sociálních služeb na území hl. m. Prahy, konkrétně do plnění úkolu v oblasti Podpory v bydlení rodin s dětmi z ubytoven a azylových domů. V letech 2021-2022 jsme touto aktivitou zapojeni do projektu "Rodiny a děti sociálně vyloučené a ohrožené sociálním vyloučením a institucionalizací CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_008/00116039", který je spolufinancován Evropskou unií.

Služba je poskytována ve všech fázích, tj. před zabydlením, v průběhu zabydlování a v době, kdy je již rodina zabydlena. Výhodou služby Aktivizace rodin Společnou cestou je, že umí regaovat na situace, kdy rodina potřebuje pomoc nad rámec podpory při hledání a udržení si bydlení, tj.. zejména: 

- podporu rodičovských kompetencí,

- podporu a poradenství v oblasti výchovných problémů u dětí,

- podporu při hledání a udržení si zaměstnání, 

- speciálně-pedagogickou podporu předškolních a školních dětí,

- terapeutickou podporu, vč. podpory rodinných vazeb,

- podporu zaměřenou na plánování rodinného rozpočtu.

 

V případě potřeby je možné se na nás obracet na e-mailu: info@spolcest.cz. V e-mailu na sebe zanechte telefonní číslo a my se Vám ozveme.

Souhlasím se vším