AZYLOVÉ UBYTOVÁNÍ SPOLEČNOU CESTOU  

POSLÁNÍ, CÍLE, CÍLOVÁ SKUPINA A KAPACITA AZYLOVÉHO UBYTOVÁNÍ SPOLEČNOU CESTOU


Poslání:

Posláním sociální služby Azylové ubytování Společnou cestou je pomáhat rodinám s dětmi překonat obtížnou nebo krizovou situaci spojenou se ztrátou bydlení nebo bezpečného zázemí poskytnutím ubytování na přechodnou dobu a podpory a pomoci při řešení jejich nepříznivé situace.


Cíle:

 1. Zajištění  přechodného ubytování a bezpečného prostředí.
 2. Stabilizace sociální situace (zajistit nezbytné předpoklady k řešení aktuální situace – např. doklady, evidence na ÚP, čerpání sociálních dávek, ...).
 3. Změna nepříznivé sociální situace, získání nebo znovuobnovení  samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách a dávkách.


Cílová skupina:

Cílovou skupinou, které je služba Azylového ubytování Společnou cestou poskytována, jsou rodiny s dětmi*, tedy matky, otcové a úplné rodiny (případně prarodiče, pěstouni, osoby, které mají rozhodnutím soudu svěřené dítě do péče), kteří se ocitli bez přístřeší nebo bezpečného zázemí s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy.**

*V rodině musí být alespoň jedno nezletilé dítě.

** Případně se na území hl. m. Prahy dlouhodobě zdržují a mají zde vazby, např. škola, zaměstnání apod.).


Jak to u nás vypadá a jaká je kapacita služby?

K azylovému ubytování slouží 11 samostatných bytových jednotek rozmístěných na území hl. m. Prahy s max. kapacitou 39 lůžek, které mají vlastní sociální zařízení, kuchyňskou linku, jsou vybaveny základním nábytkem, ledničkou, pračkou a základními domácími potřebami (sušák na prádlo, žehlička, žehlicí prkno).


Přehled ubytovacích jednotek:

 • 1+0 (celkem 4 ubytovací jednotky a 1 společný prostor s kuchyní);
 • 1+kk (celkem 2 ubytovací jednotky);
 • 2+kk (celkem 2 ubytovací jednotky);
 • 2+1 (celkem 1 ubytovací jednotka);
 • 3+1 (celkem 1 ubytovací jednotka sloužící k samostatnému nebo komunitnímu bydlení).

V Azylovém ubytování nejsou povolena žádná domácí zvířata, ani vnesení vlastního nábytku. Osobní věci, nádobí a ložní prádlo si uživatelé zajišťují sami. Ubytovací jednotky nejsou bezbariérové.


Kolik se za službu platí?

Ceník za pobytovou sociální službu azylového domu od 1. 1. 2024

Výše měsíční úhrady za sociální službu azylového domu se řídí vyhláškou č. 505/2006 Sb., k zákonu o sociálních službách, a je stanovena součinem počtu dnů v příslušném kalendářním měsíci a denní sazby uživatelů služby. Denní sazba se uživatelům stanoví následujícím způsobem:

 

Dospělí, kteří pečují alespoň o jedno nezletilé dítě (tj. ti, kteří mají svěřené dítě do péče) a partneři těchto osob:

 

140 Kč/lůžkoden

Nezletilé dítě:

 

90 Kč/lůžkoden

Zletilé nezaopatřené dítě:

 

140 Kč/lůžkoden

Těhotné ženy, které aktuálně nepečují o nezletilé dítě:

 

170 Kč/lůžkoden

Další dospělí, kteří žijí ve společné domácnosti, společně hospodaří s uživatelem služby Azylového ubytování Společnou cestou a nepatří do žádné z výše uvedených skupin (např. prarodič):

 

170 Kč/lůžkoden


Podávání stížností

Ke kvalitě služby Azylového ubytování je možné se mj. vyjadřovat prostřednictvím podání stížností a připomínek. Stížnosti i připomínky jsou cenným nástrojem, jenž nám pomáhá službu zkvalitňovat.

Podání stížnosti nesmí být na újmu tomu, kdo ji podal, ani tomu, v jehož zájmu byla podána jinou osobou.

Stížnost je možné podat na kohokoli z organizace i na službu či organizaci jako celek.

Se stížností je možné se obrátit na sociálního pracovníka, vedoucí služby či ředitelku SPOLEČNOU CESTOU z. s., na předsedu SPOLEČNOU CESTOU z. s. nebo na nezávislou osobu (např. na veřejného ochránce lidských práv, ...).


Způsob podávání stížností a připomínek:

Písemně:

 • Vložením do Schránky stížností a připomínek, která je umístěna v kontaktní kanceláři Azylového ubytování (na budově Sborového domu Milíče z Kroměříže) na adrese: Donovalská 2331/53, 149 00  Praha 11 - Chodov;
 • Poštou na adresu sídla spolku: SPOLEČNOU CESTOU z. s., Spytihněvova 162/4, 128 00  Praha 2 - Nusle;
 • E-mailem na adresu: info@spolcest.cz;
 • Vyplněním "Vyjádření k poskytované sociální službě", které je uživatelům Azylového ubytování pravidelně poskytováni během pobytu.

Ústně:

 • Osobním sdělením kterémukoli pracovníkovi, vedoucí služby nebo ředitelce SPOLEČNOU CESTOU z.s.;
 • Telefonicky na tel. čísle kanceláře Azylového ubytování: 272 950 984.

 

Popis realizace sociální služby

Zde je možné nalézt popis realizace poskytované sociální služby tak, jak je uveden v Registru poskytovatelů sociální služeb.

 

 

 

Souhlasím se vším