Trestní právo

Definice týrání 6 Tdo 1110/2009 Týráním se rozumí zlé nakládání s osobou blízkou nebo žijící s pachatelem ve společně obývaném domě nebo bytě, vyznačující se vyšším stupněm hrubosti a bezcitnosti, které tato osoba považuje za těžké příkoří.
Souhlasím se vším