Rodinné právo

Téma sp. zn. Právní věta,  podstata
Vyživovací povinnost a studium I ÚS 2155/09 Při posuzování vyživovací povinnosti otce ke stěžovatelce je však třeba prioritně vycházet z ustanovení § 85 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, dle něhož vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, pokud děti nejsou samy schopny se živit. Vyživovací povinnost rodičů k dětem tedy není podmíněna věkem ani ukončením určitého stupně vzdělání, nýbrž pouze schopností sám se živit, což je pojem, který musí soud vyložit jednotlivě podle specifik každého konkrétního případu. V případě, že dítě, byť zletilé, pokračuje ve studiu (dokončuje studium), které zvyšuje úroveň jeho vzdělání, a tím i jeho šance na pracovním trhu, jedná se o soustavnou přípravu na budoucí povolání.
Právo nerozvedeného manžela žít v nemovitosti druhého manžela 26 Cdo 1907/2009 Je-li jeden z manželů vlastníkem domu, svědčí druhému manželovi - nevlastníkovi, právní důvod bydlení v tomto domě, odvozený od rodinněprávního vztahu. Nelze přitom zásadně považovat za rozhodné, zda je ochoten možnost bydlení v domě svého manžela využít, ani zda s tím druhý manžel souhlasí (manželé mají dle § 18 zákona o rodině povinnost žít spolu, což právě odůvodňuje závěr, že rodinněprávní vztah mezi manžely, z nichž jeden je nositelem právní možnosti užívání určitého bytu, zakládá tuto právní možnost i druhému z nich).
Zrušení trvalého pobytu zletilému dítěti 1 As 143/2012 Trvající vyživovací povinnost žalobce vůči nezaopatřenému zletilému dítěti, které žalobci nebylo po rozvodu manželství svěřeno soudem do péče, není sama o sobě důvodem pro zamítnutí žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu dítěte na adrese žalobce [§ 12 odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění zákona č. 53/2004 Sb.].

 

Souhlasím se vším