Občanské sdružení Společnou cestou (dále jen o. s. SC) bylo partnerem projektu Aktivizace pracovního potenciálu sociálně znevýhodněných občanů, jehož příjemcem je Centrum sociálních služeb Praha. Projekt je podpořen z finančních prostředků ESF, rozpočtu hl. m. Prahy a státního rozpočtu České republiky a byl realizován v prostorách OPC JM od září 2006 do srpna 2008.
 

Projekt Aktivizace pracovního potenciálu byl významným programem, který pomáhal uskutečňovat naše cíle. Byl určen osobám znevýhodněným na trhu práce z důvodu záznamu v rejstříku trestu, dlouhodobé rodičovské dovolené, dosaženého nízkého vzdělání, absence kvalifikace apod. Projekt nabízel aktivizační program šitý na míru potřebám osob znevýhodněných na trhu práce a  zaměřoval se na obnovu a rozvoj klíčových kompetencí, znalostí, dovedností a schopností s cílem obnovit pracovní návyky. V neposlední řadě jsme věnovali pozornost problematice zaměstnanosti žen a sladění pracovního uplatnění a rodinného života.
 

Aktivity projektu směřovaly jak k nezaměstnaným osobám dlouhodobě registrovaným na úřadu práce a doporučených sociálními odbory úřadů městských částí, ale především ke klientům ubytovaným v azylovém domě o. s. Společnou cestou. V rámci projektu bylo v prostorách OPC JM zřízeno tréninkové pracoviště (prádelna) a JOB klub vybavený přístupem k Internetu, kde mohly uživatelé využívat nabízených vzdělávacích aktivit (právní a sociální minimu, trénink komunikačních dovedností apod.) a vyhledávat pracovní nabídky a nabídky k bydlení.
 

Činnosti v tréninku pracovních dovedností byly zaměřeny na získání a osvojení praktických dovedností. U mužů se jednalo především o údržbářské, zednické, instalatérské, malířské a natěračské práce, ženy jsme směřovaly k uplatnění ve službách, tzn. práce v prádelně, úklidy, práce na zahradě apod.

Do projektu bylo za o.s . Společnou cestou zapojeno celkem 58 uživatelů, z toho 46 se účastnilo tréninku pracovních dovedností. Celkem bylo poskytnuto 175 individuálních podpor. 21 uživatelů nalezlo s pomocí OSSC zaměstnání na otevřeném trhu práce, 4 uživatelé vstoupili do podporovaného zaměstnání.

Z celkového počtu 58 uživatelů bylo 44 žen a 14 mužů.
  
Zde si můžete stáhnout sborník: Pracovní uplatnění v rodinách ohrožených sociálním vyloučením.

Na realizaci projektu se podíleli tito partneři:

  • Arcidiecézní charita Praha
  • Armáda spásy
  • Naděje, o. s.
  • o. s. Ježek a čížek
  • o. s. Nový prostor
  • o. s. Plán B
  • Středisko křesťanské pomoci Horní Počernice

 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl. m. Prahy.

 

Souhlasím se vším