SPOLEČNOU CESTOU z.s. je nezávislý a nepolitický spolek, který usiluje o hledání nových forem prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů jako celku. Zvláštní zřetel klade na komplexní sociální, zdravotní i výchovnou pomoc působící k překonání obtížných sociálních situací jednotlivých občanů, rodin, dětí i skupin občanů, jakož i iniciování a vytváření vztahů spolupráce mezi stávajícími státními i nestátními subjekty s podobným zaměřením.

SPOLEČNOU CESTOU z.s. provozovalo Občanské poradenské centrum Jižní Město, jehož prostřednictvím poskytovalo komplexní pomoc lidem v obtížných životních situacích. I po jeho vyklizení však pokračuje v práci a poskytuje služby azylového domu pro matky, otce a úplné rodiny s dětmi, občanskou poradnu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Leták ke stažení:

Naší organizací poskytované sociální služby:

Aktivizace rodin Společnou cestou -  podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Azylové ubytování Společnou cestou - ubytování pro matky, otce nebo úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného zázemí.  

Občanská poradna Společnou cestou
- odborné sociální poradenství v oblasti práva. 

Souhlasím se vším