SPOLEČNOU CESTOU z.s. je nezávislý a nepolitický spolek, který usiluje o hledání nových forem prevence a řešení sociálně negativních společenských jevů jako celku. Zvláštní zřetel klade na komplexní sociální, zdravotní i výchovnou pomoc působící k překonání obtížných sociálních situací jednotlivých občanů, rodin, dětí i skupin občanů, jakož i iniciování a vytváření vztahů spolupráce mezi stávajícími státními i nestátními subjekty s podobným zaměřením.

SPOLEČNOU CESTOU z.s. provozovalo v letech 1997 - 2008 Občanské poradenské centrum Jižní Město, jehož prostřednictvím poskytovalo komplexní pomoc lidem v obtížných životních situacích. Po výpovědi z prostor tehdejším vedením MČ Praha 11 spolek nadále pokračuje ve své činnosti a poskytuje služby azylového domu pro rodiny s dětmi, občanskou poradnu a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

Leták ke stažení:

Naší organizací poskytované sociální služby:

Aktivizace rodin Společnou cestou (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi) - podpora rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Azylové ubytování Společnou cestou (azylové domy) - ubytování na přechodnou dobu pro rodiny s dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného zázemí.

Občanská poradna Společnou cestou
 (odborné sociální poradenství) - odborné sociální poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech a práva.

Souhlasím se vším