OBČANSKÁ PORADNA SPOLEČNOU CESTOU

 

OMEZENÍ PROVOZU OBČANSKÉ PORADNY
                         listopad a prosinec 2016
     
 
 
pondělí 28. 11. - neprobíhají telefonické konzultace
 
středa 30. 11. - konzultace pro neobjednané klienty 9 - 12 hod nebudou
 
čtvrtek 1. 12. - konzultace pro neobjednané klienty budou 13 - 17 hod
 
pondělí 5. 12. - zavřeno
 
úterý 6. 12. - zavřeno
 
 
Detašované pracoviště v Řepích nebude v provozu v úterý 29.11 a v úterý 6.12. 
 
 
                         
 
Omlouváme se za způsobené potíže, v případě potřeby se lze obrátit na jinou členskou poradnu AOP.
 
 
 
 

Občanská poradna Společnou cestou (dříve Občanská poradna Jižní Město) poskytuje sociální službu odborného sociálního poradenství v oblasti práva.
Tato služba je registrována podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Zřizovatel Občanské poradny, SPOLEČNOU CESTOU z.s., je od roku 1997 zakládajícím členem Asociace občanských poraden (AOP) - http://www.obcanskeporadny.cz.

Občanská poradna Společnou cestou se řídí Chartou občanských poraden, metodikou občanského poradenství a poradci respektují Etický kodex občanského poradce.
 

Leták ke stažení zde:               Leták kontaktní pracoviště Praha 17 - Řepy ke stažení zde:

                                                     


I. Poslání a cíle občanské poradny: 

 • Občanská poradna poskytuje rady, informace a pomoc všem, kteří se na ni obrátí.
 • Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci.
 • Občanská poradna usiluje o to, aby občané netrpěli neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
 • Občanská poradna se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb.
 • Občanská poradna zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.

 II. Principy občanského poradenství:

Bezplatnost - občanské poradenství je bezplatné, a to v 18 v současné době poskytovaných oblastech a ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).

Diskrétnost - uživatel může vystupovat anonymně. Poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nic, co se v poradně zjistí od uživatele, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude bez výslovného souhlasu uživatele předáno nikomu mimo občanskou poradnu.

Nestrannost - služby občanské poradny jsou poskytované všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod.  Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.

Nezávislost - občanská poradna poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.

III. Občanská poradna Společnou cestou poskytuje služby a informace v těchto oblastech: 

 1. sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění
 2. sociální služby
 3. sociální pojištění
 4. pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
 5. bydlení
 6. rodina a mezilidské vztahy
 7. občanskoprávní vztahy
 8. daně a poplatky
 9. zdravotní pojištění a zdravotnictví
 10. školství a vzdělávání
 11. problematika zadlužování občanů
 12. ochrana spotřebitele
 13. právní systém ČR
 14. právní systém EU
 15. občanské soudní řízení a jeho alternativy
 16. veřejná správa
 17. trestní právo
 18. ochrana základních práv a svobod
Rady a informace se proto nad rámec základního sociálního poradenství neposkytují zejména v oblastech:
 • práva platného v zahraničí,
 • obchodního práva, vyjma otázek bytových družstev,
 • daňového poradenství, vyjma základních informací o daňových povinnostech občanů,
 • účetnictví,
 • finančního a investičního poradenství, vyjma základních informací o produktech a ochraně spotřebitele v rámci předcházení zadlužování občanů a podvodů,
 • psychologie a psychoterapie,
 • medicíny, včetně léčby závislostí a stravovacích dysfunkcí,
 • pedagogiky,
 • náboženství,
 • partnerské a vztahové terapie
 • mediace.

Občanská poradna poskytuje své služby prostřednictvím osobních, telefonických a elektronických konzultací. Bližší informace naleznete zde