PRO ZÁJEMCE A ŽADATELE

Služba Azylového ubytování je poskytována na základě vlastní písemné žádosti zájemce.

Leták ke stažení zde:


Jak podat žádost o Azylové ubytování?

Zájemce z cílové skupiny může projevit svůj zájem o službu Azylového ubytování:

  • telefonicky na tel. čísle kanceláře Azylového ubytování: 272 950 984;
  • e-mailem na adrese: azyl@spolcest.cz;
  • zasláním Formuláře žádosti (je dostupný na těchto webových stránkách v sekci Formuláře ke stažení) do kanceláře Azylového ubytování na adresu: Donovalská 2331/51, 149 00  Praha 11 - Chodov;
  • osobně v kanceláři Azylového ubytování:

             - bez předchozí domluvy v pondělí  od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin)*, nebo

             - po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě v jiných pracovních dnech.

*(Sledujte prosím  aktuální  informace o případném omezení doby pro podávání žádostí bez předchozího objednání).

Podání žádosti a osobní rozhovor se žadatelem o službu

Po projevení zájmu je s Vámi domluvena osobní schůzka se sociálním pracovníkem v kontaktní kanceláři. Seznámíme Vás se službou Azylové ubytování a dalšími službami, které Vám Společnou cestou může nabídnout. Pokud nebyl Formulář žádosti zaslán předem, vyplníte si jej na této schůzce, podáním žádosti se z Vás stává žadatel. Při osobním rozhovoru je zmapována Vaše nepříznivá sociální situace, její naléhavost, možnosti řešení apod. Sociální pracovník Vám může poskytnout také základní sociální poradenství, případně doporučit jinou pomoc dalších odborníků či institucí.

Upozornění:

Pokud je zájemcem/žadatelem osoba, která se nedorozumí českým jazykem, vč. porozumění obsahu komunikace, nebo komunikuje pouze znakovým jazykem, je nezbytné, aby si takový zájemce/žadatel zajistil tlumočníka do příslušného jazyka. Toto se vztahuje i na další spolupráci. Podmínka tlumočníka se vzhledem k příbuznosti a blízkosti jazyků nevztahuje na zájemce/žadatele, který hovoří slovensky.


Doplnění žádosti o Vyjádření

Aby byla Vaše žádost kompletní, je potřeba ji doplnit o přílohu "Vyjádření k žádosti o službu" (formulář je dostupný na těchto stránkách v sekci Formuláře ke stažení), a to nejpozději do 14 dnů od podání žádosti. Vyjádření vždy vyplní sociální pracovník na příslušném oddělení sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). V případě, že spolupracujete s další organizací, tak i vyjádření sociálního pracovníka z dané organizace.

Vyplněný formulář "Vyjádření" je možné zaslat:

  • e-mailem na adresu: azyl@spolcest.cz;
  • faxem na číslo: 223 011 642;
  • poštou do kanceláře Azylového ubytování. 


Co se děje po podání žádosti?

Kompletní žádost je zařazena do evidence žadatelů.


Aktualizace žádosti

Žádost je potřeba pravidelně aktualizovat každý měsíc. Pokud tak neučiníte, je to považováno za ztrátu zájmu o službu a žádost je z evidence vyřazena. V takovém případě nebudete informováni o případně uvolněné kapacitě. Projevíte-li opětovný zájem o službu po této lhůtě, je nutné podat novou žádost.

Žádost je možné aktualizovat:

  • telefonicky na tel. čísle: 272 950 984;
  • e-mailem na adresu: azyl@spolcest.cz;
  • osobně v kanceláři Azylového ubytování bez předchozí domluvy v pondělí od 9 do 12 a od 13 do 15 hodin.


Kdo rozhoduje o přijetí?

Jakmile se uvolní místo, jsou všechny žádosti vhodné pro uvolněnou ubytovací jednotku předány ředitelce Společnou cestou. Po posouzení naléhavosti nepříznivé situace všech žadatelů a poradě s týmem sociálních pracovníků rozhoduje ředitelka o poskytnutí služby Azylové ubytování konkrétnímu žadateli a jeho rodině.

Pokud budete vybrán/a, kontaktujeme Vás na telefonu, který je uvedený v žádosti. V případě, že budete mít o službu Azylového ubytování stále zájem, domluvíme si s Vámi schůzku, na které Vás podrobněji seznámíme se všemi důležitými informacemi (jak to u nás chodí, se Smlouvou, Provozním, Domácím a Návštěvním řádem apod.) a dohodneme všechny podrobnosti stěhování do Vašeho prozatímního domova.