Naše organizace se dlouhodobě věnuje poskytování těchto sociálních služeb: 

Aktivizace rodin - podpora matek a rodin s dětmi, které nejsou schopny vlivem nepříznivé sociální situace zajistit optimální výchovu a péči dětem.

Azylové ubytování - ubytování pro matky nebo úplné rodiny s nezaopatřenými dětmi, které se ocitly bez přístřeší nebo bezpečného zázemí.

Občanská poradna - odborné sociální poradenství v oblasti práva.


Organizace jako celek či její jednotlivé složky se dále v současnosti věnují realizaci níže uvedených projektů.

 

Nejde to, zvládnu to!

Tento program realizujeme průběžně od roku 2013 a jeho cílem je minimalizace dopadu nevhodného prostředí na školní úspěšnost dětí s důrazem na prospěch, zefektivnění učení, vedení k zodpovědnosti a samostatnosti a zjištění předpokladů pro volbu povolání. V letošním roce je aktivita podpořena z Nadačního fondu Albert v rámci grantového programu "Bertík pomáhá 2017".  Více informací o realizovaném programu naleznete zde: www.spolcest.cz/aktivizace-rodin/akce-socialne-aktivizacnich-sluzeb-pro-rodiny-s-detmi/sppg-deti/

Dluhové poradenství 

Občanská poradna Společnou cestou je zapojena do projektu "Dluhové poradenství" realizovaného Asociací občanských poraden.

Podstatou projektu je informování občanů o rizicích zadlužování a poskytování rad a další odborné pomoci při řešení problémů vznikajících v důsledku zadlužování a předlužení. Frekventovaně se řeší rovněž problematika oddlužení (osobního bankrotu). 

Bližší informace jsou k dispozici na stránkách projektu