Sociální dávky

Placení nákladů na bydlení třetí osobou tj. ne žadatelem o dávku 4 Ads 22/2011 Pokud stěžovatelka uhradila částku sestávající z nájemného za měsíc prosinec 2008 a nákladů za plnění poskytovaná s užíváním bytu svým rodičům, kteří za ni tyto náklady zaplatili, považuje se takový výdaj stěžovatelky za její náklad na bydlení ve smyslu § 24 a násl. zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Příspěvek na bydlení a dluh na nájemném a službách 3 Ads 13/2006 Podle důvodové zprávy k zákonu č. 117/1995 Sb. bude mít nárok na příspěvek  na bydlení každý, kdo má příjem nepřevyšující stanovenou částku, a to bez ohledu na to, v jakém bytě bydlí, tj. zda jde o byt obecní, družstevní, v osobním vlastnictví anebo zda jde o byt ve vlastním domě. Pro nárok na příspěvek na bydlení bude podmínkou, že v rozhodném období bylo řádně uhrazeno nájemné a zaplacena úhrada dalších plnění poskytovaných s užíváním bytu, popř. zaplacena za předchozí kalendářní rok daň z nemovitosti, půjde-li o vlastníka bytu nebo domu.