V České republice nastal od konce 90. let mohutný růst objemu bankovních i nebankovních úvěrů poskytovaných obyvatelstvu. Jde o vysoce dynamický trh s velice rozmanitou a komplexní nabídkou. V rámci konkurenčního procesu mezi bankami i nebankovními finančními institucemi se podstatně zvýšila dostupnost úvěrů pro obyvatelstvo: schvalovací procedury, formální náležitosti i prověřování bonity (tj. schopnosti splácet úvěr) žadatelů se zjednodušují a zároveň i urychlují. Obyvatelé ČR tak mají možnost získat hotovost rychle a téměř na cokoli. Česká populace se dnes k úvěrům dostává tak snadno jako nikdy. Tomu odpovídá i relativně rychle rostoucí úroveň zadlužování domácností.

Do Občanské poradny Jižní Město začali stále častěji přicházet klienti s dotazy týkajícími se zadluženosti jich samých nebo jejich příbuzných a s dotazy na soudní a exekuční řízení. Občanská poradna JM se rozhodla reagovat na tuto situaci a požádala o podporu projektu "Vzděláváním proti předluženosti". Projekt byl podpořen NROS v rámci programu Transition Facility  2004 a byl realizován od 1. 11. 2005 do 31. 10. 2006.
 
Cílem projektu bylo zvýšit kvalitu a efektivnost poradenských služeb (zejm. občanských poraden, azylových domů a oddělení odborů sociálních věcí pražských městských částí) poskytovaných klientům, kteří mají obtíže se splácením spotřebitelských úvěrů a jiných půjček.

Hlavní aktivity  projektu:

- Vytvoření informační brožury o spotřebitelských úvěrech a  základních principech finančního plánování a "dluhového poradenství"
- Zorganizování tří dvoudenních školení k totožné problematice
- Uspořádání přednášky odborníka z Velké Británie o problematice předlužení a "dluhovém poradenství", eventuálně školení ke společnému jmění manželů, k odpovědnosti manželů za závazky a k  exekuci, resp. způsoby obrany jednoho z manželů proti nezodpovědnému přebírání závazků druhým z manželů.
- Vytvoření sady informačních letáků

Materiály, které vznikly v rámci tohoto projektu,  jsme uveřejnili na této stránce a poskytli je tak co nejširšímu okruhu zájemců.


Na této stránce si můžete přečíst články a komentáře poradců Občanské poradny JM. Jsou zde rovněž zveřejněny příklady dotazů klientů a odpovědi na ně. V části "Odkazy" najdete odkazy na webové stránky, kde lze zjistit informace o spotřebitelském úvěru, o registrech "dlužníků", kontakty na organizace zabývající se touto problematikou apod.

Souhlasím se vším