Dotazy, které jsou se souhlasem dotčených tazatelů zveřejněny, jsou v internetové poradně roztříděny do následujících kategorií:

Bydlení
Finanční a rozpočtová problematika
Insolvenční řízení a oddlužení (nově odděleno - původní dotazy jsou převážně v sekci "zadlužení")
Majetkoprávní vztahy a náhrada škody
Občanské soudní řízení, vč. exekucí
Ochrana spotřebitele
Pojištění důchodové, nemocenské, zdravotní
Pracovněprávní vztahy
Právní systém EU
Rodinné a partnerské vztahy
Sociální dávky (dávky státní sociální podpory, dávky sociální péče)
Sociální pomoc (služby sociální pomoci)
Trestní právo apod.
Veřejná správa
Zadlužení  

 

Omluvte prosím nepřesnosti v třízení - zařazení dotazu provádí tazatel při zadávání dotazu. 

Souhlasím se vším