falešný podpis od doručovatele

Dotaz ze dne 31. 5. 2018 08:12.

Otázka

dobrý den, doručovatel podepsal za mě dopis doporučený a já dopis nedostal ani můj podpis není pravý. jaké jsou postihy pro poštu a pro doručovatele?

Odpověď

Dobrý den,

pokud doručovatel skutečně zfalšoval Váš podpis, dopustil se jednak porušení interních předpisů příslušné společnosti, která provozuje poštovní služby. Dale by se mohlo jednat i o trestný čin podvodu, ovšem jenom pokud se daný pracovník svým jednáním obohatil a zároveň pokud by Vám tím vznikla škoda větší než 5 000 Kč. Dále by se dalo jednat o trestném činu zpronevěry, jestliže si doručovatel zásilku přisvojil a způsobil Vám tím škodu alespoň 5 000 Kč, případně dle okolností i některé jiné (poškození cizí věci apod.). Prokázání všech znaků skutkové podstaty příslušného trestného činu je na orgánech činných v trestním řízení.

Pokud by se spáchání trestného činu nepodařilo prokázat, mohlo by se ještě jednat o přestupek (např. § 8 odst. 1 písm a) bod 3 zákona o některých přestupcích č. 251/2016 Sb.) a pokud by se nepodařilo prokázat ani ten, zbývá stále odpovědnost poštovní společnosti za doručení zásilky a tedy občanskoprávní odpovědnost za škodu. K tomu budete muset prokázat, že zásilka Vám byla zaslána, nebyla doručena a výši škody, která Vám tím vznikla. Dokazování se bude samozřejmě koncentrovat do prokázání nepravosti Vašeho podpisu. K tomu může sloužit znalecký posudek nebo například svědecká výpověď, že jste v uvedenou dobu nemohl být na uvedené adrese). Každopádně prokazování nepravosti podpisu nemusí být úplně jednoduchá záležitost. Je proto dobré si rozmyslet, zda chcete svoje prostředky do soudního sporu investovat (s ohledem na výši škody, která Vám tím vznikla), i když náklady na soudní řízení v občanskoprávním sporu hradí strana, která spor prohraje. Každopádně bych Vám navrhoval začít nejprve podáním stížnosti na příslušné poště přímo jejímu vedoucímu a zároveň můžete podat stížnost i prostřednictvím webových stránek České pošty. Podle jejich reakcí, velikosti škody, která Vám zfalšováním podpisu vznikla, i ochoty investovat do celé záležitosti Váš čas a peníze je možné pokračovat dále (podání podnětu k přestupkové komisi, trestní oznámení apod.).

S pozdravem Jan Petr Kosinka