Ochrana spotřebitele

Dotaz ze dne 20. 11. 2017 20:22.

Otázka

Dobry den,prosim o radu a o odpoved .Syn prodal osobni automobil s kupni smlouvou.kupujici si vuz prohledl,mel zkušebni jizdu .vuz řadne zaplatil a odvezl i s velkym i malym tech.prukazem.Nyni po tydnu kupujicimu prijde vuz v horšim stavu a chce vuz vratit a vratit penize .vuz novy majitel nepřihlasil a syn vuz nemuže odhlasit,jelikož nema žadny doklad,jen kupni smouvu.novy majitel ted vyhrožuje soudem.prosim a dekuju o radu.s pozdravem

Odpověď

Vážená paní,

bohužel uvádíte velmi málo důležitých podrobností potřebných k tomu, abych Vám mohl podat konkrétní radu. Proto budu muset zůstat pouze u obecné odpovědi:

Předně bude záležet na tom, zda syn prodal automobil v rámci své podnikatelské činnosti či jako soukromá osoba, která se nezabývá prodejem automobilů.

Za druhé bude mít vliv na vzájemná práva a povinnosti mezi kupujícím a prodávajícím povaha vad na automobilu, pro které kupující chce odstoupit od kupní smlouvy (skryté, zjevné, podstatné, nepodstatné apod.). A za třetí záleží na obsahu kupní smlouvy, tedy co bylo mezi stranami skutečně ujednáno.

Všechny tyto skutečnosti mohou mít vliv na existenci práva kupujícího od smlouvy odstoupit.

Obecně řečeno kupující má právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:

1. pokud to stanoví kupní smlouva,

2.pokud prodávající výslovně prohlásil, že vůz určitou vlastnost má či naopak nemá a ukáže se, že tomu tak není,

3. jestliže kupující si výslovně určitou vlastnost vymínil a vůz jí nemá,

4. prodávající neupozornil kujícího na určitou vadu, o které věděl a která se obvykle v obdobných případech nevyskytuje, a zároveň se jedná o tzv. podstatnou vadu, přičemž nejedná se o tzv. nápadnou a zřejmou vadu, která nebyla lstivě zatajena,

5. v případě tzv. skryté vady musela tato být přítomna už v době koupě a musí se opět jednat o tzv. "podstatnou vadu".

Podstatným porušením kupní smlouvy je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Pokud by se jednalo o nikoliv podstatné porušení kupní smlouvy kupující by neměl právo na odstoupení od smlouvy nýbrž pouze na odstranění vady nebo na slevu z kupní ceny.

Co se týká odhlášení vozidla na dopravním inspektorátu, syn může požádat o přepis vozidla. V takovém případě dopravní inspektorát vyzve kupujícího, aby se k žádosti vyjádřil. Za dané situace ovšem bude kupující zřejmě namítat neplatnost kupní smlouvy. Dále je obtížné předvídat další postup dopravního inspektorátu, ale je možné, že by jednání přerušil až do doby rozhodnutí soudu o platnosti kupní smlouvy. Bohužel Česká kancelář pojistitelů bude nezaplacené pojistné za dobu před přepisem vozu vymáhat po Vašem synovi. Rovněž tak pro případ, že by byla tímto vozem způsobena škoda při dopravní nehodě, škoda by šla k tíži Vašeho syna. Z toho důvodu je rozumné vozidlo alespoň krátkodobě pojistit (třeba i na minimální úroveň - povinné ručení v limitu 35 milionů Kč pro škody na zdraví i na majetku).

S pozdravem Jan Petr Kosinka