podíly v ZD

Dotaz ze dne 23. 1. 2014 21:48.

Otázka

dobrý den, v roce 2004 jsem rozhodnutím soudu zdědil po svém otci podíly v ZD.Každý rok žádám předsedu ZD o vyrovnání.Vždy mne odkazuje až po účetní uzávěrce ZD.Potom je klid.Několikrát jsem jej žádal písemně o naplnění soudního rozhodnutí,ale doklad k tomu nemám.dostal jsem informaci,že povinnost vyrovnat podíly ZD oprávněné osobě je v tomto případě již promlčená.Je to pravda?

Odpověď

Dobrý den,

na základě uvedených informací se nelze s větší určitostí vyjádřit k tomu, zda-li již došlo k promlčení nároku na vyplacení vypořádacího podílu či nikoliv.

Uvádíte, že jste zdědil v roce 2004 podíly v ZD po svém otci, neuvádíte, zda-li jste zdědil členství v pravém smyslu (stal jste se sám členem), nebo v důsledku smrti otce došlo k zániku členství a Vám vznikl nárok na vyplacení vypořádacího podílu (základní zákonné východisko je, že členství zaniká, pakliže dědic nepožádá o to, aby mu členství pokračovalo). Pakliže v prvním případě došlo k zániku členství až později (předpokládám, že jste formálně vystoupil z družstva) je otázkou, kdy zaniklo Vaše členství a dále si je třeba v obou případech klást otázku zda a jakou lhůtu k vyplacení v danou dobu stanovily tehdy platné stanovy družstva (zákoník zde umožňuje stanovám upravit si termíny odlišně od zákoníku).

Obecná promlčecí lhůta podle Obchodního zákoníku byla čtyři roky, nicméně v tomto ohledu by Vám mohla být ku prospěchu praxe některých družstev, která si do stanov dávala poměrně dlouho dobu k vyplacení podílu (třeba i deset či patnáct let). V praxi se řešila spíše otázka toho, že je třeba tyto lhůty považovat za neplatné pro rozpor s dobrými mravy, nicméně ve Vašem případě by Vám takováto "nemravně dlouhá" lhůta mohla být ku prospěchu, jelikož nárok promlčený při použití "přiměřené lhůty" k vyplacení a následné čtyřleté promlčecí lhůty by mohlo být ještě možné uplatnit s odkazem na to, že vzhledem ke lhůtě uvedené ve stanovách nárok promlčený není.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.