Reklamace

Dotaz ze dne 1. 5. 2008 15:59.

Otázka

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na výpověď z kupní smlouvy. Zda-li má při předložení výpověďi prodávající firma počítačových komponentů nárok na 30-denní odpověď zákazníkovi? Nebo dojde k vyplacení částky v prodejně zakoupeného zboží?Děkuji, s pozdravem a úctou R.Tícha.

Odpověď

Dobrý den, právo odstoupit od smlouvy máte, pokud si to sjednáte ve smlouvě, případně pokud tak stanoví zákon. V případě vady zakoupeného zboží máte právo od smlouvy odstoupit v případě, že se jedná o vadu neodstranitelnou, která brání řádnému užívání věci. Totéž právo Vám náleží i tehdy, jestliže jde sice o vadu odstranitelnou, která se vyskytne opětovně anebo ve větším počtu. Opětovným výskytem se rozumí alespoň třetí výskyt té samé vady, případně alespoň čtvrtý výskyt vady různý, více vadami se rozumí reklamace alespoň tří vad najednou. Právo odstoupit od smlouvy má kupující i tehdy, jestliže jej prodávající ujistil, že věc má určité vlastnosti, zejména vlastnosti kupujícím vymíněné, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se ukáže nepravdivým. Podle občanského zákoníku je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, nejpozději do 30 pracovních dnů. Záleží tedy na prodávajícím, může ihned rozhodnout o tom, že Vám vrátí peníze, nebo pošle věc do servisního centra, aby odborník posoudil, zda jde o neodstranitelnou vadu či o tutéž vadu jako při předchozích reklamací apod. a na toto má 30 dní. Pokud je odstoupení od smlouvy upraveno ve smlouvě, postupuje se dle ujednaných pravidel. Za Občanskou poradnu Květa Kudová

doplnění: pokud prodejce nedodrží 30 denní lhůtu na vyřízení reklamace, máte právo na odstoupení od smlouvy.