Sankce při změně dodavatele energie

Dotaz ze dne 4. 12. 2012 15:28.

Otázka

Maminka, 78letá důchodkyně, nedávno doplatila na konkurenční boj mezi dodavateli energií, v němž je zákazník až tím posledním, na jehož zájmy se někdo ohlíží. Poté, co ji navštívil obchodní zástupce jedné z firem, nechala se přesvědčit k odchodu od společnosti BOHEMIA ENERGY entity, s.r.o. ke společnosti SVT Group, a.s. Podepsala plnou moc s tím, že nový dodavatel za ni vše vyřídí a ona získá lepší podmínky pro budoucí odběr elektřiny a plynu. Dodávka elektrické energie byla u Bohemia Energy ukončena k datu 30. 9. 2012, zemního plynu k datu 1. 10. 2012. Maminka ale obdržela 1. 11. 2012 od Bohemia Energy dopis se složenkou na 6000 Kč, splatnou do druhého dne, s vysvětlením, že se jedná o deaktivační poplatek. Smlouva totiž byla uzavřena dne 9. 8. 2010 na dobu určitou v trvání dvou let. Ve tříměsíční lhůtě před vypršením ji písemně nevypověděla, takže byla v souladu se všeobecnými obchodními podmínkami automaticky prodloužena na další dva roky. Nový dodavatel tuto skutečnost ignoroval a na ukončení smlouvy – jménem toužebně očekávané nové zákaznice na základě její plné moci – trval. Bohemia Energy k tomu uvedla: „I přes naše zamítavé stanovisko bylo o odběrné místo zemního plynu od konkurenční společnosti zažádáno a tím došlo k vystavení smluvního poplatku.“ Maminka začala deaktivační poplatek splácet po 500 korunách, na její návrh splátkového kalendáře Bohemia Energy zatím nereagovala. SVT Group, která při jednání s předchozím dodavatelem nezohlednila zájem své nové zákaznice, ale pouze svůj (smlouvu bylo možné ukončit s tříměsíční výpovědní lhůtou, SVT však nevyčkala), odmítá uznat své pochybení. Poradíte, prosím, zda lze tuto situaci řešit jinak, než platit a smířit se s takovým jednáním?

Odpověď

Dobrý den,

v daném případě by bylo na místě se podívat na to, co konkrétně Vaše maminka podepsala.

Pokud by nebylo uvedeno, k jakému datu si přeje přejít pod nového dodavatele, bylo by možné zkusit argumentovat, že zmocněnec je povinen postupovat s odbornou péčí a nebylo-li ujednáno, kdy má přejít pod nového dodavatele, měl vyčkat na okamžik, kdy bude možné stávající smlouvu ukončit bez zbytečného navýšení nákladů.

Je-li však ve smlouvě uvedeno, k jakému datu má být zahájena dodávka od nového dodavatele (což lze předpokládat) a dána plná moc za účelem naplnění této smlouvy, je logické, že zmocněnec nejen mohl, ale musel vypovědět stávající smlouvu tak, aby nejpozději k uvedenému datu bylo možné zahájit dodávky od nového dodavatele. Odpovědnost zde dopadá na osobu, která podepsala, že k uvedenému datu chce přejít pod nového dodavatele, ačkoliv aktuální smlouvu nemůže včas vypovědět bez nutnosti úhrady stanoveného poplatku. Situaci by bylo možné otočit v případě, pokud by uvedené datum přechodu bylo takové, že zmocněnec měl čas vypovědět stávající smlouvu bez nutnosti úhrady poplatku, ale svým nezodpovědným postupem způsobil, že byla vypovězena opožděně.

Mám-li výše uvedené shrnout, je bohužel dosti pravděpodobné, že z hlediska Bohemia Energy došlo k předčasnému ukončení smlouvy na dobu určitou, za což si účtují sjednaný poplatek. Z hlediska nového dodavatele pak zřejmě došlo k "plnění přání" Vaší matky a to ve smyslu toho, co Vaše paní matka podepsala. Není-li zde tudíž možné podpis smlouvy přičíst např. duševní poruše, vlivu tehdy užívaných léků atd., bude bohužel pravděpodobně Vaše paní matka zodpovědná za to, že dala pokyn k předčasnému ukončení stávající smlouvy. V závislosti na způsobu jednání si lze nicméně alespoň stěžovat na obchodní praktiky dodavatele, který při sjednávání nové smlouvy vědomě zamlčuje informaci, že za trvání stávající smlouvy na dobu určitou nemusí být možné ji bez sankce vypovědět - http://www.eru.cz/dias-read_article.php?articleId=479.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.

Souhlasím se vším