Postup při zamítnutí reklamace

Dotaz ze dne 23. 9. 2011 12:17.

Otázka

Dobrý den, byla nám zamítnuta reklamce multifunkční fritézy TEFAL - důvod - fritéza je bez závad. Skutečnost je taková, že hrnec při zapnutí skutečně hřeje, ale při samotném vaření nebo fritování se v přední části hrnce (u vypínače) potraviny už připékají, zatímco v zadní části jsou syrové.Použili jsme hrnec 3 x na zapékání i smažení, ale výsledek byl vždy stejný, maso jsme museli neustále přesouvat, abychom dosáhli rovnoměrného zpracování. Nevíme jak dále postupovat a přimět prodejce (Hypermarket GLOBUS) k řešení a uznání reklamace. Z tohoto důvodu se na vás obracíme s prosbou o radu, za kterou vám předem moc děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

pokud prodejce zamítá reklamaci bez ohledu na to, že byla řádně popsána závada, jelikož podle jeho názoru o vadu nejde, zpravidla nezbývá, než věc nechat přezkoumat odborníka - soudního znalce (seznam je na www.justice.cz). Dojde-li odborník k závěru, že jde skutečně o záruční závadu, lze očekávat, že se prodejce mimosoudně vypořádá, či je "přinejhorším" vysoká pravděpodobnost úspěchu při následně zahájeném soudním sporu. Dojde-li k závěru, že o záruční vadu nejde, tak Vás takovéto posouzení stále vyjde levněji, než prohraný soudní spor.

Máte nyní tedy několik možností:

1) vzdát další řešení reklamace (pokud nechcete riskovat vynaložení dalších prostředků, času a energie do řešení věci),

2) zkusit věc reklamovat opakovaně a lépe popsat závadu (pokud při předchozí reklamaci nebyla v reklamačním protokolu řádně popsána),

3) požádat prodávajícího o přezkoumání vyřízení reklamace s tím, že v případě setrvání na stávajícím stanovisku budete kontaktovat ve věci soudního znalce a následně požadovat nejen řádné vyřízení reklamace, ale i úhradu nákladů spojených s přibráním znalce (dát prodávajícímu najevo své odhodlání, aby si srovnal, zda není lepší vyhovět reklamaci, než následně muset platit soudního znalce),

4) nezdržovat se s tím, že budete prodávajícímu dávat další šanci a rovnou kontaktujete znalce či znalecký ústav (je se vhodné dohodnout tak, že zaplatíte základní posouzení a teprve pokud vše svědčí ve Vás prospěch, zhotoví znalec za příslušnou úhradu řádný posudek),

5) zažalovat prodejce rovnou, ale v takovém případě riskujete, že následně ustanovený znalec dojde k závěru, že věc není vadná a Vy budete hradit prohraný spor (je lepší žalovat až poté, co víte, že se znalec vyjádří ve Váš prospěch).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.