registrace v on-line obchodu

Dotaz ze dne 1. 3. 2011 19:39.

Otázka

Dobrý den,mám dotaz týkající se registrace v internetovém obchodě.Manžel se před koncem roku zaregistroval v obchodě sale 4 you,protože nabízeli přístup do obchodů s velkou slevou.Odsouhlasil podmínky obchodu odškrnutím,aniž by je četl a velkým překvapením pro nás bylo,že mu před pár dny přišla mailem faktura na zhruba 2000 kč od tohoto obchodu.Po prozkoumání podmínek jsme zjistili,že v podmínkách mají,že se uzavírá smlouva na dva roky za nahlížení a platí se ročně tato částka.Při odstoupení od smlouvy se platí penále skoro ve stejné výši.Platí se tam vlastně úplně za nic.Chci se tedy zeptat,když nebylo nic podepsané písemně,zda tuto částku musíme platit,nebo zda to jen někdo zkouší,jestli lidi zaplatí.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

na základě poskytnutých informací Vám těžko mohu na Vaši otázku odpovědět. Přes internet je samozřejmě možné platně uzavřít smlouvu, pakliže nejde o smlouvu, u které je uzavření smlouvy touto formou vyloučeno (např. prodej nemovitosti) a takováto smlouva je stejně závazná jako smlouva uzavřená v "klasické" podobě. Je samozřejmě otázkou, nakolik by v případě soudního sporu byla žalující strana schopna prokázat, s kým byla smlouva uzavřena (záleží na technickém řešení, vyžadovaných údajích, autorizaci registrace atd.). Pro smlouvu uzavřenou přes internet platí obecné požadavky kladené na uzavírání smluv - Váš manžel se dost dobře nemůže dovolávat toho, že odsouhlasil něco, co nečetl, ale na druhou stranu je k uzavření smlouvy nezbytná určitost vůle. Neznalost zákona neomlouvá, ale z faktických okolností by právně poučenému člověku mělo být zřejmé, že jde o uzavření smlouvy.

Podle letmého prostudování smluvních podmínek dotčené společnosti zřejmě Váš manžel odsouhlasil, že pro dotčené smluvní vztahy nebude rozhodné české, ale slovenské právo (pokud tedy dojdeme v první fázi k závěru, že došlo k uzavření smlouvy). Tímto se právně situace dále komplikuje, jelikož podle příslušných mezinárodních norem se spotřebitel nemůže vzdát kogentní ochrany svého domovského práva. Otázku platnosti smlouvy a jejích právních důsledků by tudíž bylo třeba posoudit jak z hlediska českého tak slovenského práva (základem je slovenské právo, která však může být místy při aplikaci nahrazeno výhodnějšími kogentními částmi českého práva).

Bohužel v rámci bezplatné poradny nemáme kapacitu na to provádět kompletní rozbor procesu uzavření dotčené smlouvy (zda vůbec došlo k uzavření smlouva) a dále aspekty její platnosti z pozice střetu české a slovenské právní úpravy. Vyjdu-li z informací publikovaných jinými organizacemi, tak Sdružení obrany spotřebitele (SOS - www.spotrebitele.info) zřejmě dotčený proces posuzovalo a došlo k závěru, že k platnému uzavření smlouvy nedošlo (http://www.spotrebitele.info/vae-prava/240-oig-dalsi-trik.html). Ke stejnému závěru došlo i Evropské spotřebitelské centrum (http://www.coi.cz/cs/esc-2/spotrebitel-2/nakup-pres-internet/vyjadreni-a-doporuceni-evropskeho-spotrebitelskeho-centra-k-dotazum-tykajicim-se-spolecnosti-pro-content-web-content-online-investment-group.html). Nicméně je třeba upozornit, že s definitivní platností mohou o platnosti či neplatnosti smlouvy rozhodnout pouze soudy, takže bez ohledu na shodu právníků výše uvedených organizací nelze 100 % garantovat výsledek případného soudního sporu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.