svoz komunálního odpadu

Dotaz ze dne 26. 1. 2011 00:15.

Otázka

Dobrý den, nastěhovali jsme se do malé obce, která má 500 obyvatel. Svoz odpadu je tu prováděn pouze jednou za 14dní,což nám bohužel vůbec nevyhovuje. Jako 4 členná rodina jsme zaplatili poplatek ve výši 1600kč/rok. Požádala jsem tedy na obci o popelnici navíc, jenže jsem byla odmítnuta s tím, že by měly vyšší náklady a pak by si chtěl žádat každý. Načež mě pan starosta začal dělat přednášku, jak se třídí odpad. Nedokázal pochopit, že máme 2měsíční dítě a každý normální člověk ví, kolik místa zaberou spotřebované plenky.Chtěla jsem se tedy zeptat, zda je to uvedeno v nějakém zákoně nebo vyhlášce, jestli máme jako 4 členná rodina nárok na 2 popelnice.

Odpověď

Dobrý den,

právní úprava komunálního odpadu dává obcím poměrně široký prostor pro vlastní rozhodnutí, jakým způsobem chce dotčená obec svůj komunální odpad řešit a jak ho účtovat.

Obac tak má tyto varianty:

1) Smluvní režim, na jehož základě se vybírá "Úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů"

Zákon požaduje, aby smlouva byla uzavřena písemně, ale jinak je na stranách, jaké smluvní podmínky si dohodnou. Nic nebrání tomu, aby se stanovila maximální či minimální kacita sběrných nádob či limity jejich počtu (opět min/max).

2) Řešit problematiku vyhláškou, přičemž si zde mohou vybrat mezi:

a) režimem místních poplatků - poplatek max. 500 Kč za osobu s trvalým pobytem a za nemovitost sloužící k individuální rekraci na území obce,

b) režim poplatků za komunální odpad - poplatek platí vlastníci nemovitostí ve kterých vzniká odpad (takže platí např. vlastník budovy, který pak rozúčtovává náklady nájemcům).

Ani v jednom případě zákon není tak konkrétní, že by stanovoval tabulky, jaký minimální či maximální objem nádoby odpovídá jakému počtu osob. "Pravidla hry" byste měla najít v příslušné smlouvě či vyhlášce. Pokud zjistíte, že má starosta pravdu a podle vyhlášky skutečně nemáte nárok na vyšší kapacitu odpadu, nemáte bohužel jak obec donutit, aby Vám poskytla větší nádobu - tedy přesněji řešeno můžete navrhnout prostřednictvím rady či přímo na zastupitelstvo, že by příslušnou vyhlášku bylo na místě změnit. Nepředpokládám nicméně, že by šlo o natolik zjevné vady systému komunálního odpadu, pro které by bylo možné dovozovat, že obec neplní své povinnosti na úseku komunálního odpadu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.