Odstoupení od smlouvy

Dotaz ze dne 17. 12. 2010 09:41.

Otázka

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat. Objednala jsem si přes internet monitor dechu. Ale protože manžel mi opravil rozbitý monitor dechu,tak jsem zásilku na poště nevyzvedla a dodavateli jsem mailem uvedla důvod odstoupení od smlouvy. Dovavatel mi ale poslal fakturu na zaplacení poštovného. Chtěla jsem se tedy zeptat,zda musím poštovné zaplatit a zda dovavatel má na toto právo.

Odpověď

Dobrý den, odpovídám na Váš dotaz, ve kterém se ptáte, zda jste povinna zaplatit dodavateli poštovné i v případě, kdy jste od smlouvy odstoupila.

Problematiku spotřebitelských smluv sjednávaných na dálku upravuje mj. § 53 Občanského zákoníku. V odstavci 10 tohoto § je stanoveno:"Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7, má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení."

Na základě výše uvedeného ustanovení, je dle našeho názoru, žádost dodavatele oprávněna tzn. že má právo po Vás požadovat zaplacení nákladů spojených s doručení objednané zásilky i za předpokladu, že došlo k následnému odstoupení od smlouvy.

Pro úplnost dodávám, že celé znění § 53 Občanského zákoníku naleznete na: http://business.center.cz/business/pravo/zakony/obcanzak/

V případě potřeby se na nás můžete kdykoliv znovu obrátit. S pozdravem

Petra Křížová Občanská poradna o. s. Společnou cestou