Faktura - daňový doklad

Dotaz ze dne 15. 1. 2010 13:02.

Otázka

Dobrý den, za zhotovené topenářské služby podnikatelem jsme dostali fakturu,ze které nelze poznat kolik kusů je vyfakturováno např.: množství 1 radiátory (bylo jich 10)-celková cena množství 1 trubky CU -celková cena množství 1 materiál CU-celková cena množství 1 kotel + příslušenství-celková cena K této faktuře nebyl přiložen dodací list,kde by bylo vše řádně rozepsané, nedá se nic zkontrolovat a při závadě ani reklamovat. Máme nárok požadovat o jinou rozepsanou fakturu nebo dodací list? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

předpokládám, že v daném případě šlo o smlouvu o dílo uzavřenou podle občanského zákoníku.

Pakliže to nebylo smluvně dohodnuto, není zhotovitel povinen rozepisovat použitý materiál.

V případě, kdy bylo dohodnuto, že součástí ceny za dílo bude cena za materiál, který bude nezbytně třeba k provedení díla, tak je samozřejmě na místě požadovat, aby zhotovitel upřesnil, jaké množství materiálu k provedení díla potřeboval, jelikož jinak nemůžete posoudit, zda-li účtovaná cena odpovídá dohodě o ceně. Není-li to však smluvně upřesněno, je zcela na zhotoviteli, jakou formou Vás informuje o množství potřebného materiálu - může jít o fakturu, ale třeba i o ústní sdělení.

Ve předchozím případě je rozepsání materiálu součástí ujednání o ceně. To však nemá souvislost s případnou reklamací - ta by se řešila v návaznosti na smlouvu, která by měla obsahovat dostatečně určitý popis díla (pro charakter díla není podstatné, zda bylo třeba 5 nebo 6 trubek, ale výsledek). Respektive u takovéhoto díla dlouhodobé spotřeby máte právo na vydání záručního listu.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.