reklamace u zaniklé firmy

Dotaz ze dne 9. 1. 2010 04:04.

Otázka

Prosím o pomoc v mé situaci: V **** dne ****

Zdravím Vás,

dne **** jsem na Vaší pobočce v **** koupil formou splátek Multiservis šuplíkový mrazák zn. ****. Dne **** se mi porouchal kompresor. O opravu v záruční době jsem požádal servisní službu, která ale po mě požadovala velký modrý Záruční list,který ale nemám. Veškeré dokumenty, které jsem od Vás dostal při koupi mrazáku jsem předložil servisní firmě, ta mi ale bez Záručního listu bezplatnou opravu neprovede! Stavil jsem se na Vaší pobočce v ****, kde jsem výše zmiňovaný mrazák koupil, ale pobočka Vaší firmy již byla zrušena, nemohl jsem tudíž vyřídit tuto záležitost. V příloze emailu Vám zasílám naskenovaný doklad o zaplacení, budete-li potřebovat, tak Vám emailem zašlu i Smlouvu o úvěru.Žádám o zaslání Záručního listu na mou adresu či o zaslání Vašeho vyjádření. Děkuji za vyřízení mé žádosti.

Odpověď

Dobrý den,

nejsem si zcela jist, jakou pomoc očekáváte na základě přeposlané korespondence s nejmenovaným prodejcem.

Mám-li se obecně podívat na problematiku uplatnění reklamace, tak zde platí pravidlo (ust. § 625 občanského zákoníku), že se vady uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc koupena. Z tohoto existuje výjimka v případě, kdy je v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě (typicky tzv. záruční servis), který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. V takovém případě kupující uplatňuje právo na opravu u takto určeného podnikatele. Zdůrazňuji, že pouze v případě, pokud jde o opravu a pokud jde o stejné nebo bližší místo.

U prodejců z řadou poboček bývají někdy potíže s tím, že je spotřebitelům tvrzeno, že reklamaci mohou uplatnit pouze v pobočce, ve které zboží koupili. Toto je nesmysl. Pakliže se podíváme do ustanovení § 19 zákona o ochraně spotřebitele, tak zde nalezneme výslovně uvedeno, že prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoliv provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Z tohoto opět existuje výjimka v případě podnikatele určeného k opravě.

V dané situaci tak může jít o dvě situace:

1) Byl Vám vystaven záruční list, podle kterého je ve výše uvedeném smyslu k provedení opravy pověřen podnikatel X. Dle dotazu předpokládám, že k této situaci nedošlo (pakliže tedy nejsou dva "záruční listy", z nichž jeden máte).

2) Nebyl Vám vystaven záruční list. V takovém případě se buď můžete domáhat vystavení záručního listu (a následně uplatnit reklamaci u podnikatele pověřeného k opravě), nebo uplatnit reklamaci přímo vůči prodejci (kterákoli sortimentem odpovídající pobočka či sídlo) s tím, že zde není žádný záruční list, který by pro provedení opravy určoval někoho jiného.

Váš dopis bych osobně chápal jako žádost o zaslání záručního listu - pakliže Vám bude zaslán, tak by snad neměl být problém se záručním servisem. Pakliže Vám zaslán nebude, lze doporučit oficiálně uplatnit reklamaci přímo u prodejce.

V případě potřeby dotaz doplňte nebo upřesněte.

S pozdravem,

Ondřej Načeradský, Občanská poradna o.s. Společnou cestou.