Nemocenská v těhotenství

Dotaz ze dne 11. 10. 2009 12:30.

Otázka

Dobrý den,

chtěla jsem se zeptat, když nastoupím v těhotenství na nemocenskou, zda se mi do denního vyměřovacího základu pro výpočet mateřské bude počítat také nemocenská nebo příjmy - 12 měsíců před nemocenskou.

A ještě prosím jeden dotaz. Pokud nastoupím na nemocenskou, mám nárok jít na mateřskou 8 týdnů před termínem porodu?

Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den, pakliže nynější pojištěná činnost (zaměstnání) trvá alespoň 12 měsíců, bude rozhodným obdobím tato doba. Trvalo-li toto zaměstnání kratší dobu, bude rozhodným obdobím doba od vzniku pojištění do konce kalendářního měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, v němž jste byla uznána dočasně práce neschopnou. Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn vyměřovacích základů pro pojistné na důchodové pojištění za jednotlivé kalendářní měsíce v rozhodném období. Vyměřovacím základem zaměstnance pro pojistné na důchodové pojištění je úhrn příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob podle zákona o daních z příjmů a nejsou od této daně osvobozeny a které mu zaměstnavatel zúčtoval v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění nebo účast jen na důchodovém pojištění. Jelikož je nemocenské od daně z příjmů osvobozeno, nebude zahrnuto do vyměřovacího základu. Zároveň se z rozhodného období odečtou dny předchozí pracovní neschopnosti spadající do tohoto období. Tedy do vyměřovacího základu se nebude započítávat nemocenská a z rozhodného období budou vyloučeny dny pracovní neschopnosti. Pakliže jste „v poslední době“ byla práce neschopná, upozorňuji, že nemocenské se poskytuje jen po dobu 380 kalendářních dnů (podpůrčí lhůta) od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Do podpůrčí doby se započítávají i předchozí dočasné pracovní neschopností, pokud spadají do období 380 kalendářních dnů před vznikem dočasné pracovní neschopnosti. To neplatí v případě, kdy pojištěná činnost trvala aspoň 190 kalendářních dnů od skončení poslední dočasné pracovní neschopnosti. Nevidím důvod, proč byste nemohla nestoupit na peněžitou pomoc v mateřství 8. týden před očekávaným porodem. S pozdravem Květa Kudová Občanská poradna o.s.Společnou cestou