Opakovaná reklamace vady výrobku

Dotaz ze dne 4. 6. 2009 08:55.

Otázka

Dobrý den, před necelými dvěma lety jsme reklamovali fen na vlasy. Praskla mřížka krytu sání vzduchu. Reklamace byla podána před uplynutím dvouleté lhůty, byla uznaná a výrobek nám byl vrácený s vyměněným krytem. Nedávno (necelé dva roky od první události) se vada opakovala. Tentokrát nám však reklamace nebyla uznána s tím, že výrobek již není v záruce a navíc vada vznikla nesprávným používáním. Shodou okolností vlastníme od téhož výrobce ještě jeden totožný výrobek, na kterém se tatáž vada projevila ve stejném čase také. Ani toto nestačilo jako argument pro uznání reklamace. Jaká jsou naše práva v tomto případě (opakovaná reklamace téže vady) a jak máme případně postupovat? Výrobce tvrdí, že tuto vadu kromě nás nikdo jiný nereklamuje. Děkuji za odpověď

Odpověď

Dobrý den, odpovědnost za vady je nutné uplatnit v záruční době, není-li v této době uplatněna, pak zaniká. Pokud však došlo k výměně části, počíná běžet nová záruční lhůta, vztahující se pouze na tuto vyměněnou část. Tedy pokud došlo k vadě vyměněné části a neprošly dva roky od její výměny, pak lze uplatnit reklamaci této vady (viz. § 627 odst. 2 z.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník). Jde-li o druhou odstranitelnou vadu, pak máte nárok na bezplatné odstranění této vady či výměnu věci nebo součásti věci. Pokud by se stejná vada vyskytla potřetí, máte právo na výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy. Tato práva máte, jak vyplývá z judikatury (R 22/1983 str. 121) ačkoliv se záruka vztahuje jen na danou část a za ostatní části prodávající již neodpovídá. Neuzná-li prodejce reklamaci, máte možnost obrátit se na soud. Než tak učiníte lze zkusit využít znalecký posudek, který posoudí, zda vada vznikla nesprávným užíváním nebo je skutečně kryt závadný. Na základě tohoto posudku pak můžete ještě jednou zkusit uplatnit reklamaci u prodejce, pokud ji neuzná, obrátit se na soud. V rámci soudního řízení můžete také požadovat, aby Vám byly uhrazeny veškeré výdaje v souvislosti s uplatněním práva odpovědnosti za vady (cestovné, znalecký posudek apod.). Za Občanskou poradnu Jižní Město Květa Kudová