možnost vrácení zboží

Dotaz ze dne 29. 4. 2009 17:26.

Otázka

Dobrý den, mám problém se sedací soupravou zakoupenou v obchodě v České republice ale vyrobené v Itálii.Dne 26.5. 2006 jsem převzala a zapltila 69300 za koženou sedací soupravu složenou ze dvou dílů. Jeden díl tvoří rohový kus a druhý díl tvoří sedací plocha rovná.Problémy začaly hned v měsíci červnu, kdy jsem reklamovala poprvé sedací části. Závada byla uznána a byly vyměněny molitanové výplně sedáků a upzornění, že rohový kus není v pořádku. Další závada byla nahlášena 19.9. 2007 a 17.10.2007byla provedena další oprava stejných částí s upozorněním na opakující se závadu a žádost o výměnu zboží nebo odstoupení od smlouvy. Další stejná oprava byla 20.2. 2008..9.1.2009 byla opětovně zadána reklamace na stejný díl soupravy, zdokumentována se stejnými vadami a opět nějak opravena se zápisem o opravě, která nemá trvalý charakter.Další konzultace byla nyní v dubnu, kdy technik zjistil u stejného dílu praskou konstrukci dřevěného skeletu a opět by se to mělo opravit. Já však již nemám k výrobku důvěru, protože se stále na stejném dílu vyskytuje závada, ikdyž výrobce tvrdí, že pokaždé jiná, já si myslím, že opravář ani neví, co opravovat, protože je to kontrukční vada a prasknul skelet, prorazil spodní část čalounění. Vše je zdokumentováno fotografiemi a písemně, kde se jedná o stejnou závadu ale Italové ji nechtějí uznat.Co mám dělat a jak se bránit, sedací soupravu bych chtěla vrátit, protože už k tomuto výrobku nemám důvěru a vada na stejném dílu se opakuje stále, i když Italové tvrdí, že je stále jiná a chtějí pořád jenom opravovat. Jaká mám v tomto případě práva? Zdá se mi cena za soupravu dost vysoká, aby s ní byly takovéhle potíže a žádám o odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Mám naději nebo je nějaké jiné řešení, třeba slava z ceny?Opravářem jsem byla upozorněa, že od opravy běží vždy dvouletá záruka na další období. To znamená, že sedací souprava je stále v záruce. Je to pravda? Děkuji za odpověď Olga

Odpověď

Dobrý den,

z hlediska Vašich práv a poviností není rozhodující, kde a kdo sedací soupravu vyrobil, ale kde a kdo Vám ji prodal. Dle Vašeho dotazu můžeme zřejmě vycházet z toho, že jde o záruční vztah podle českého práva. Váš dotaz mohu zodpovědět podle "základních" záručních práv, které Vám jsou automaticky přiznávána podle platného občanského zákoníku. Nemohu posoudit zda a případně jaká práva máte v případě, pokud Vám prodejce poskytl záruky nad rámec daný zákoníkem (prostudujte si kupní smlouvu a případný záruční list).

Dle českého práva je záruční doba na takovéto zboží 24 měsíců.

V případě vad, které lze odstranit, má kupující právo na odstranění vady a v případě, kdy to není povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci či vadou dotčené součásti věci. Je na kupujícím, aby si při uplatnění reklamace vybral, kterou z těchto variant požaduje. Není-li výše uvedený postup možný, kupující si může vybrat mezi přiměřenou slevou z ceny nebo odstoupením od smlouvy.

Jde-li o vady ostranitelné, může kupující požadovat výměnu věci nebo odstoupení od smlouvy, jestliže nemůže věc řádně užívat pro opětovné vyskytnutí stejné vady po opravě nebo pro větší počet součastně se vyskytnuvších různých vad. (Zákon neupravuje kolik je opakovaně a větší počet - podle praxe je tím třeba rozumět alespoň trojí opakovaní či tři různé vady.)

U neodstranitelných vad, které brání v řádném užívání věci, si kupující může vybrat mezi výměnou věci a odstoupením od smlouvy.

Jde-li o jiné neodstranitelné vady (nebrání řádnému užívání) a není-li žádáno o výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Dle Vašeho dotazu byla sedací souprava od 26.5.2006 několikrát reklamována. V červnu 2006 jste zřejmě požadovali opravu (která byla provedena), v září 2007 byla zřejmě opět požadována oprava (není mi jasné jak mám v tomto kontextu rozumět formulaci "s upozorněním na opakující se závadu a žádost o výměnu nebo odstoupení od smlouvy") třetí oprava proběhla v únoru 2008, čtvrtá v lednu 2009 a nyní zřejmě řešíme pátou vadu. Z dotazu není zřejmé, kdy jste oficiálně uplatnila právo na odstoupení od smlouvy pro stejnou opakovanou odstranitelnou vadu. Dle formulace dotazu nelze vyloučit ani to, že tato možnost byla probírána s prodejcem zatím pouze na teoretické úrovni.

Pokud by spor spočíval v tom, zda-li jde o opakovaný výskyt stejné vady, nebo o různé vady, bylo by třeba situaci konzultovat se soudním znalcem (seznam naleznete na adrese http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm). V případě pro Vás příznivého znaleckého posudku by bylo možné očekávat, že prodejce po jeho předložení reklamaci obratem vyhoví, nebo přinejhorším bude na základě posudku možné Vaše práva uplatňovat u soudu.

Druhou otázkou ovšem je včasnost takovéto reklamace. Práva plynoucí z odpovědnosti za vady je nutné uplatnit v záruční lhůtě, která je dle zákoníku 24 měsíců (zjistěte si, zda na výrobek prodejce neposkytl prodloužení záruky). Není pravda, že by od každé opravy (odstranění vady) běžela nová záruční doba na dotčený výrobek. Tak tomu je pouze v případě výměny výrobku či výměny části výrobku, přičemž u výměny části výrobku běží nová záruční doba pouze ohledně vyměněné části. "Obyčejná oprava" se na běhu záruční doby projevuje pouze tím způsobem, že se záruční doba prodlužuje o dobu, mezi uplatněním reklamace a okamžikem, kdy má kupující možnost opravenou věc zpět převzít. Pokud Vám tak např. v součtu ležela dotčená věc po záručních opravnách 6 měsíců, bude výsledná záruční doba 24 + 6 měsíců. K tomuto viz. ust. § 627 občanského zákoníku.

V popsané situaci by tudíž dle mého názoru bylo na místě posoudit, zda-li v současnosti ještě běží záruční lhůta. Počítáme-li od 26.5.2006 záruční dobu 24 měsíců, dostáváme se k datu 26.5.2008. Jestliže nemůžeme připočítat "doby oprav", které by nás posunuly do současnosti, je otázkou, zda a případně proč je sedací souprava stále v záruce (opět musím upozornit na nutnost prozkoumat rozsah případné záruky prodejce či výrobce, která jde nad či mimo záruky dané občanským zákoníkem).

V případě potřeby svůj dotaz doplňte nebo upřesněte.

Za Občanskou poradnu Jižní Město Ondřej Načeradský.