ochrana spotřebitele

Dotaz ze dne 24. 8. 2007 20:14.

Otázka

Dobrý den,potřebovala bych poradit ohledně svozu komunálního odadu:Bydlíme v malé obci a chtěla bych vědět jestli mám e nárok na nějakou slevu ,když popelnici musíme donášet 173m .Vede k nám cesta,ale pop.vůz tam nevjede.Dali jsme si žádost o nějakou slevu ,ale ta nám byla zamítnuta.Proto prosím o radu jestli máme nárok na nějakou slevu.Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

úhrada za komunální odpad může být stanovena trojím způsobem:

1. poplatek za komunílní odpad dle § 17a zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech - zákon stanoví, že maximální výše poplatku se stanoví podle předpokládaných nákladů obce vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti nebo podle počtu uživatelů bytů a s ohledem na úroveň třídění tohoto odpadu. V poplatku mohou být promítnuty i náklady spojené s pronájmem nádob určených k odkládání odpadu. Výši poplatku stanoví obec obecně závaznou vyhláškou. Proto pokud obec poskytuje nějaké slevy, pak je najdete právě v této vyhlášce (ze zákona však na slevu není nárok).

2. Obec může vybírat úhradu za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od fyzických osob na základě smlouvy, a to dle § 17 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Pokud tedymáte poplatek za komunální odpad sjednán s obcí smluvně, pak je otázkou, zda při sjednávání výše poplatku bylo či nebylo přihlédnuto ke vzdálenosti sběrného místa.

3. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů dle zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (§10b) - tento zákon stanoví buď maximální výši poplatku na 250 Kč za osobu a rok nebo ponechává opět na obci určení výše dle skutečných nákladů za předchozí kalendářní rok (obec stanoví rozúčtování dle obecně závazné vyhlášky).

Pokud tedy není stanoven nárok na slevu v obecně závazné vyhlášce týkající se rozúčtování a stanovení výše poplatku za komunální odpad, pak nárok na slevu není a není dán ani zákonem.

S pozdravem

Kateřina Čočková za Občanskou poradnu JM