Dvojí příjmení

Dotaz ze dne 27. 11. 2010 10:10.

Otázka

Dobrý den ,chtěl bych poradit ohledně dvou příjmení.Dcera s přítelem nejsou oddaní,čekají spolu miminko a chtěli by,aby miminko neslo příjmení po obou rodičích zda-li je to možne a co by měli proto udělat.Děkují předem za odpověd´.

Odpověď

Dobrý den, problematiku příjmení a rodných jmen upravuje zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení. Otázku dvojího příjmení u dítěte konkrétně upravuje § 70 odst. 1 písm. d) výše zmiňovaného zákona. Jeho znění zde přikládám:

„(1) Občan může užívat více příjmení pouze za těchto podmínek: a) nabyl-li je podle dříve platných předpisů a je oprávněn je užívat podle tohoto zákona, anebo b) prohlásil-li souhlasně při uzavírání manželství, že příjmení druhého snoubence užívajícího více příjmení bude jejich příjmením společným, anebo c) prohlásil-li při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nebo d) jde-li o příjmení dítěte po jeho rodičích, kteří jsou oprávněni užívat více příjmení.

(2) Fyzická osoba, jejíž příjmení jsou zapsána v knize narození nebo v knize manželství, může před matričním úřadem prohlásit, že bude užívat pouze jedno, popřípadě dvě příjmení. Za trvání manželství lze takovéto prohlášení učinit pouze souhlasným prohlášením manželů. Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že spolu se společným příjmením bude užívat a na druhém místě uvádět příjmení předchozí, nelze prohlášením upustit od užívání společného příjmení, jestliže toto manželství trvá.

(3) Prohlásila-li fyzická osoba při uzavírání manželství, že si ponechá své dosavadní příjmení, které je složeno z více příjmení, a tato příjmení užívají společné nezletilé děti manželů, prohlášení o upuštění od užívání příjmení lze za trvání manželství učinit pouze se souhlasem druhého manžela a vztahuje se i na společné nezletilé děti manželů.“

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že dvojí příjmení lze povolit u nezletilého dítěte pouze tehdy, kdy je užívají rodiče. Pokud tedy Vaše dcera nebo její partner nemají dvě příjmení, je varianta dvojího příjmení vyloučena.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit. S pozdravem

Petra Křížová Občanská poradna o. s. Společnou cestou

Souhlasím se vším