Dcera si přivedla do bytu přítele

Dotaz ze dne 20. 10. 2008 19:25.

Otázka

Dobrý den. Moje známá je v nájmu v bytě, který vlastní Obecní úřad. Bydlí tam s ní i její dcera se svými dětmi.Ta tam má trvalé bydliště. Dcera si před nedávnem přivedla přítele, takže tam bydlí společně. Přítel tam trvalé bydliště nemá nahlášeno. Probíhají tam různá nedorozumnění a potyčky. Chci se zeptat, zda k tomu, aby přítel bydlel s nimi v bytě musí mít dcera souhlas od matky. A zda se dají podniknout nějáké kroky, aby se vystěhoval. Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

obecně k bydlení v bytě musí existovat nějaké právo – nájemce má právo z nájemní smlouvy s pronajímatelem, další osoby mohou své právo odvozovat od souhlasu nájemce s tím, aby s ním pobývali ve společné domácnosti. Ve Vámi popisovaném případě je zřejmě nájemcem Vaše známá – veškeré další osoby (dcera, přítel) musejí tedy odvozovat své právo od jejího souhlasu. Trvalý pobyt je jen evidenční údaj, který nezakládá právo někde bydlet – v dané situaci tedy není rozhodující, kde má přítel hlášený trvalý pobyt. Právním postupem v případě, že Vaše známá nesouhlasí s tím, aby přítel dcery v bytě pobýval, je následující: známá prokazatelným způsobem (nejlépe písemně, doporučenou zásilkou) oznámí příteli, že odvolává svůj souhlas s tím, aby v bytu pobýval, a požádá jej, aby v přiměřené lhůtě (nejméně 15 dnů) byt opustil. Jestliže přítel ve stanovené lhůtě byt neopustí, je třeba podat žalobu na vyklizení bytu.

Za Občanskou poradnu Jižní Město

Petra Lomozová a Ondřej Načeradský