Zvýšení nájemného

Dotaz ze dne 24. 9. 2008 21:23.

Otázka

Moje teta,ročník ***,bytem v ***,obdržela od real.kanc.*** oznámení o zvýšení nájemného o 52,4%. Jsem přesvědčen,že vzhledem k hlučné a prašné lokalitě přímo nad magistrálou (vedle bývalého kina "***")a navíc i nově vybudovanými sjezdy a nájezdy na magistrálu se jejího bytu měla týkat poloviční sazba zvýšení tj. o 26,2%. Mám pravdu? Děkuji.

Odpověď

Dobrý den,

zvýšení nájemného si můžete ověřit pomocí kalkulačky na webu Ministerstva pro místní rozvoj: http://www.mmr.cz/kalkulacka-pro-jednostranne-zvyseni-najemneho-v-roce-2009

Co se týče poloviční sazby, máte zřejmě na mysli skutečnost, že by byt mohl být považován za byt se sníženou kvalitou, pro který by se při výpočtu použily zvláštní sazebníky (konkrétně příloha 4a ke sdělení 214/2008 Sb., k nahlédnutí též na uvedené webové stránce). Byt snížené kategorie je však zákonem pevně definován, přičemž kritéria jsou poměrně tvrdá: bytem se sníženou kvalitou je byt bez ústředního vytápění a s částečným nebo společným základním příslušenstvím, nebo byt bez ústředního vytápění a bez základního příslušenství, nebo byt s ústředním vytápěním bez základního příslušenství. Pod základním příslušenstvím se rozumí koupelna nebo koupelnový, popřípadě sprchový kout a splachovací záchod. V zásadě tedy pokud daný byt je vybaven sprchovým koutem a splachovacím záchodem, nepůjde o byt snížené kategorie a pro výpočet zvýšení nájemného se uplatní obecný sazebník (příloha 4 ke sdělení 214/2008).

Za Občanskou poradnu Jižní Město

Petra Lomozová a Ondřej Načeradský