Trvalý pobyt,vystěhování,druh/družka

Dotaz ze dne 26. 8. 2020 07:20.

Otázka

Dobrý den, prosím o radu. V tomto případě jde o mou sestřenici. Žila se synem (není biologicky přítele)12 let s přítelem v jeho nemovitosti, rozešli se, on se odstěhoval, chce po ní, aby odešla, ona nemá kam, v domě má trvalý pobyt i syn (17 let), přišel jí dopis včera od advokáta k vystěhování s datem vystěhování k 31.8., smlouva mezi nimi žádná není, má nárok na poskytnutí náhradního bydlení od (teď už býv. přítele)? Jaké povinnosi/práva má s vystěhováním sestřenice?K tomuto datu?Nestihne tak rychle hledat náhradní bydlení. Děkuji za radu a s přáním hezkého dne

Odpověď

Dobrý den,

odpovídám na Váš dotaz, ve kterém popisujete situaci Vaší sestřenice, která žije v domě teď již bývalého přítele. Nyní jí byla doručena výzva od advokáta, aby nemovitost opustila do 31. 8. 2020. Zajímalo Vás, zda jaké jsou práva a povinnosti Vaší sestřenice i jejího bývalého přítele.

Obecně lze říci, že v situaci, kdy Vaše sestřenice nemá s bývalým přítelem uzavřenou žádnou smlouvu o užívání nemovitosti (např. nájemní), platí, že žije v nemovitosti na základě jeho souhlasu. On jako výlučný vlastník (alespoň předpokládám, že tomu tak je) má právo svůj souhlas, kdykoliv odvolat, což se patrně nyní stalo. Pro úplnost dodávám, že nahlášený trvalý pobyt je pouze evidenční údaj a nevyplývá z něj žádná práva k nemovitosti.

Jestliže bývalý přítel k tomuto kroku přistoupí, má právo požadovat, aby se Vaše sestřenice z nemovitosti vystěhovala. Lhůta, která jí byla v dopise určena je opravdu krátká, obvykle bývá delší. Sestřenice může na dopis odpovědět v tom smyslu, že se z nemovitosti vystěhuje, nicméně k tomu potřebu více času - bude vhodné navrhnout delší lhůtu např. měsíc. Sestřenice může také zkusit požádat bývalého přítele o pomoc s hledáním jiného bydlení - ten však není povinen její žádosti vyhovět, stejně tak sestřenici nevzniká nárok na náhradní bydlení (jednalo se o vztah druh a družka nikoliv manželství). Dopis je vhodné poslat doporučeně, kopii si ponechat.

Pokud by bývalý přítel s prodloužením lhůty k vystěhování nesouhlasil, může podat k soudu žalobu na vyklizení. Teprve poté až by soud vynesl rozsudek o tom, že sestřenice je povinna nemovitost vyklidit a rozsudek by nabyl právní moci a vykonatelnosti, by mohl přistoupit k exekučnímu vyklizení.

V případě potřeby je možné se na nás znovu obrátit. V situaci kdy se jedná o situaci, kterou je potřeba urgentně řešit, doporučuji využít telefonickou nebo osobní konzultaci v některé z občanských poraden. Jejich seznam naleznete na www.obcanskeporadny.cz

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou