Tr valý pobyt

Dotaz ze dne 10. 8. 2020 12:52.

Otázka

Dobrý den, moje dcera zdědila podíl bytu po svém otci v tomto bytě má trvalé bydliště ,ale nebydlí tam .Jedná se jí o to jestli jí nevlastní matka která zdědila 1/2 tohoto bytu nemůže zrušit trvalé bydliště. Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pro odpověď na Váš dotaz jsem se dívala do právní úpravy zákona o evidenci obyvatel (z č. 133/2000 Sb.), ve kterém se uvádí, že ohlašovna na návrh rozhodne o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

To znamená, že nevlastní matka nemůže zrušit trvalý pobyt Vaší dceři, i když v bytě nebydlí, neboť stále platí právo Vaší dcery byt užívat z titulu vlastnictví podílu na nemovitosti.

Pokud budete potřebovat další informace, můžete se na nás obrátit telefonicky nebo elektronickou cestou.

S pozdravem

Jindřiška B. Mattasová

Občanská poradna Společnou cestou