Bydlení otec

Dotaz ze dne 22. 6. 2020 15:16.

Otázka

Dobrý den, žijeme v bytovém domě který patřil mým rodičům. Po smrti maminky jsem se zřekla svého dědictví ve prospěch otce. Na dům ve kterém bydlíme, jsme si v roce 2002 vzali hypotéku, kdy hlavním žadatelem byl otec a my jsme spolužadatelé. Hypotéka byla rozdělena na 3 části. Z té jedné jsme zřídili bytovou jednotku, ve které žiji já, manžel a nyní jedno nezletilé dítě. Svou část hypotéky splácíme formou nájmu otci na účet + samozřejmě poplatek za služby, společné prostory, vodu atd. Hypotéka bude splacena v únoru 2021, poté na nás měl otec naši bytovou jednotku přepsat. Smlouvu na bydlení jsme uzavřenou měli, bohužel maminka než zemřela, všechny papíry zlikvidovala - trpěla progresivní formou Alzheimerovy choroby. Nyní má otec družku, která nám dělá ze života peklo. Momentálně jsme ve fázi, kdy nám bylo řečeno, že pokud budeme dodržovat podmínky které nám dají - neobhospodařovat společnou zahradu pokud se výslovně otcovy družky nezeptáme, nepoužívat sezení pod pergolou na společné zahradě, ptát se zda k nám smí návštěva a na další podmínky čekám - požádala jsem je aby mi je dali písemně. A já se obávám, že se budeme muset vystěhovat, protože v takové atmosféře se žít opravdu nedá. Nemám ale strach o dědictví, chci jenom vědět zda máme nějakou šanci zachránit náš byt, nebo jestli se máme smířit s tím, že odejdeme "s igelitkou". Je možné aby nás otec bez udání důvodu vyhodil? Děkuji za odpověď..

Odpověď

Dobrý den,

o tom, kdo smí užívat nemovitost (bydlet tam), rozhoduje její vlastník nebo spoluvlastníci. V současné době je dům ve vlastnictví Vašeho otce. Váš otec Vás tedy může vyzvat k tomu, abyste jeho dům opustili.

Myslím ale, že bude potřeba rozlišit od sebe dvě situace - zda jste v jeho domě v nájmu nebo ne. Dalo by se to poznat z oné "smlouvy na bydlení". Píšete, že ji Vaše matka zničila, předpokládám tedy, že i Vaši kopii. Pokusím se ale nastínit obě dvě možnosti. Je ale pravděpodobné, že ve skutečnosti jde o prolnutí obou.

Pokud Vám otec část domu poskytl k bydlení na základě nájemní smlouvy, musel by Vám z ní dát nejdříve výpověď (dle občanského zákoníku, tedy využít jeden z výpovědních důvodů a dodržet výpovědní dobu) a až poté usilovat o Vaše vyklizení. Byla byste tak chráněna jako každý jiný nájemník s tím, že Vaše měsíční platby, které otci zasíláte, je "běžné" nájemné. Nicméně po skončení nájmu je povinen nájemník byt vyklidit a nemá nárok na nic dalšího, pokud to nebylo předem ujednáno (myslím tím např. náhradní ubytování).

Druhou variantou je, že bydlíte v domě otce na základě jeho souhlasu a peníze, které mu posíláte, nejsou nájmem, ale splácením hypotéky. A s tím souvisí i otcův závazek Vám po zaplacení celé hypotéky byt převést. Mohlo by jít o tzv. smlouvu o smlouvě budoucí, a ta je také závazná. Potíž však je, že Vy nyní nebudete mít jak doložit otcův slib Vám byt převést. Pak by bylo na místě řešit, zda máte nárok na zaplacené peníze a z jakého titulu: nájemné se samozřejmě nevrací.

S ohledem na to, že nemám více informací a jde o věc velice složitou, s dalšími otázkami Vás odkáži na advokáta, který by Vaši situaci mohl lépe posoudit. Seznam advokátů i se specializacemi najdete na stránkách České advokátní komory www.cak.cz.

Dovolím si ale ještě jedno doporučení: Pokud je to možné, pokuste se domluvit s otcem, a ta ujednání, která mezi sebou máte, opět sepište.

Situace by byla jiná, kdyby na Vás otec byt, ve kterém žijete, přepsal, resp. Vám jej daroval. Z něj byste pak odcházet nemuseli, byl by ve Vašem vlastnictví. V každém případě by také bylo vhodné si ošetřit (nejlépe písemnou dohodou) způsob užívání "společných" prostor.

S pozdravem

Markéta Vávrová

Občanská poradna Společnou cestou