Přihlášení k trvalému pobytu

Dotaz ze dne 12. 6. 2020 10:11.

Otázka

Dobrý den, mám dotaz ohledně trvalého pobytu. Jsem rozvedená, mám 2 děti (11,13 let) a již 14 let vlastním rodinný dům, ve kterém bydlím společně s přítelem a také s matkou (ta bydlí v patře). Ta tam má věcné břemeno (že tam dožije). Po 3 leté známosti jsem tam přihlásila přítele k trvalému pobytu. Matka se na mě kvůli tomu naštvala i švagr, tvrdí, že jsem blbá. Bojí se, že mi jednou přítel barák "sebere". Chci se zeptat. Tím, že jsem ho k sobě přihlásila, na co by měl v budoucnu nárok, kdyby jsme se třeba za rok nebo za 10 let rozešli? Může mě jednou připravit o barák nebo ne? Kdo má pravdu? Předem děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

zákon o evidenci obyvatel (zákon č. 133/2000 Sb., § 10, odst. 2) uvádí: "z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu ani k vlastníkovi nemovitosti." To znamená, že přihlášením přítele k trvalému pobytu mu nevzniká žádné právo na dům ani právo dům užívat.

Trvalý pobyt je braný pouze jako evidenční údaj nikoliv jako právo. Zapsaný trvalý pobyt je nutné mít pro komunikaci s úřady, soudy a jinými státními institucemi.

Jen bych Vás upozornila, že pokud by měl Váš přítel dluhy, které by podléhaly exekučnímu vymáhání, mohlo by se stát, že by u Vás mohl exekutor chtít zabavit movité věci, které by patřily Vašemu příteli. Exekutor může provést exekuci prodejem movitých věcí dlužníka, které se nacházejí tam, kde se dlužník zdržuje (tedy nikoli nutně na adrese trvalého pobytu). Na místě pak exekutor nemusí rozlišit, co je dlužníka a co třetích osob. Vaši nemovitost samozřejmě postihnout nemůže, ledaže byste byla přítelova spoludlužnice nebo ručitelka. Toto by platilo i v situaci, kdy byste spolu uzavřeli manželství - dům by nadále byl Vaším výlučným vlastnictvím.

Kdy nastávají spory rozešlých partnerů, jsou investice do výlučného majetku jednoho z nich. Pokud byste například společně hradili opravu střechy, pak záleží na dohodě mezi vámi, jak nahlížet na partnerův podíl na nákladech. V případě rozchodu a sporů pak bývají tyto částky problematické a odkazujeme klienty na právní pomoc. S touto problematikou však hlášení trvalého pobytu nesouvisí, jde o faktické soužití a úhradu nákladů na živobytí, společné výdaje, opravy atd.

Pokud byste potřebovala další informace můžete se na nás obrátit telefonicky nebo elektronickou cestou.

S pozdravem

Jindřiška B. Mattasová

Občanská poradna Společnou cestou