Datum platby zvýšeného nájemného

Dotaz ze dne 7. 4. 2020 13:09.

Otázka

Dobrý den, majitel bytu vypracoval návrh na zvýšení nájemného, který zaslal poštou a tento jsem si převzal 7.4. Nájem platím v daném měsíci, takže na duben už mám zaplaceno. Od kdy přesně mám zaplatit vyšší nájem? Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

ve svém dotaze nepíšete, jakým způsobem či vůbec máte v nájemní smlouvě upraveno zvyšování nájemného. Budu tedy vycházet z předpokladu, že ve smlouvě nemáte sjednané žádné speciální podmínky pro zvyšování nájemného, a že se tedy na Vaši situaci vztahuje zákonná úprava dle Občanského zákoníku. V opačném případě svůj dotaz prosím upřesněte. Děkuji.

Otázku zvyšování nájemného upravuje § 2249 Občanského zákoníku, v jehož třetím odstavci je uvedeno: "Souhlasí-li nájemce s návrhem na zvýšení nájemného, zaplatí počínaje třetím kalendářním měsícem po dojití návrhu zvýšené nájemné, jak bylo navrženo. Nesdělí-li nájemce v písemné formě pronajímateli do dvou měsíců od dojití návrhu, že se zvýšením nájemného souhlasí, má pronajímatel právo navrhnout ve lhůtě dalších tří měsíců, aby výši nájemného určil soud; návrhu podanému po uplynutí této lhůty soud nevyhoví, namítne-li nájemce, že návrh byl podán opožděně. Soud na návrh pronajímatele rozhodne o nájemném do výše, která je v místě a čase obvyklá s účinky ode dne podání návrhu soudu."

Pokud tedy nemáte ve smlouvě sjednáno něco jiného, tak z výše citovaného paragrafu vyplývá, že zvýšené nájemné byste měl začít hradit od července 2020.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou