Je povinnost zastřešit poslední balkon na domě?

Dotaz ze dne 13. 11. 2019 16:11.

Otázka

Dobrý den ,chtěla bych vědět jak je to ze zastřešením balkonu v panelovém domě,který je v držení Družstva vlastníků.Nám na balkon teče voda ze střechy ve velkém proudu při každém dešti a správce se nemá k opravě ani k jinému řešení.Děkuji za odpověď.

Odpověď

Dobrý den,

v nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím, jsou v § 5 a § 6 vyjmenovány společné části domu. Mezi ně patří také dle § 5 odst. 1, písm.f) tohoto nařízení balkony, a to i v případě, kdy je na ně přístup pouze z bytu. Současně mezi společné části domu patří střecha. Pokud tedy není situace upravena v prohlášení vlastníka domu jinak.

O společné části domu by mělo pečovat buď Bytové družstvo, pakliže je dům v jeho vlastnictví, nebo Společenství vlastníků. Pokud se jedná o první variantu, tj. dům náleží do vlastnictví bytového družstva, předpokládám, že jste jeho členem (v opačném případě svůj dotaz doplňte) a současně nájemcem bytu. V tomto případě je potřeba prokazatelně závadu, tj. zatékání vody na balkon, oznámit majiteli domu (bytovému družstvu) a žádat nápravu, zároveň máte možnost poukázat na předchozí komunikaci se správcem, který na danou situaci nereaguje. Pokud se ani poté nebude nic dít, bude určitě na místě žádat o zařazení do programu členské schůze. Nejsem schopna posoudit, jestli lze zatékání vody na balkon odstranit jinými způsobem než zastřešením. Zastřešení balkonu jako takové je totiž také společnou části domu a pokud je potřeba jej vybudovat, bude nutné o tomto kroku a jeho financování hlasovat na členské schůzi.

V situaci, kdy je v domě založeno společenství vlastníků (tzv. SVJ), je postup obdobný. Opět platí, že balkony i střecha jsou společnými součástmi domu (není-li v prohlášení vlastníka něco jiného). Všichni vlastníci jsou povinni podílet se na správě a opravách domu. Jestliže Vámi popsaný stav trvá delší dobu, aniž by se cokoliv dělo, je na místě si "zrevidovat" dosavadní kroky, tj. zda byl vznesen dotaz na Výbor, zda bylo téma řešeno na shromáždění vlastníků. Nicméně v situaci, kdy by mělo dojít k zastřešení balkonu, opět by o tom měli rozhodovat vlastníci na shromáždění vlastníků.

Pokud bych tedy měla odpovědět na Vaši otázku, zda je povinnost družstva nebo SVJ nechat zastřešit balkon v domě, tak tato povinnost jednoznačně nevyplývá ze zákona, zároveň by však mělo být o dům pečováno a mělo by být předcházeno škodám.

V případě dalších či doplňujících dotazů se na nás můžete znovu obrátit.

S pozdravem

Petra Skuhrová

Občanská poradna Společnou cestou