Trvalé bydliště dospělých dětí ve společné domácnosti

Dotaz ze dne 31. 10. 2019 09:20.

Otázka

Dobrý den, mám dospělého syna,který bydlí s námi.Má problémy s drogami.Mimo řešení co s tím jsme přemýšleli i o zrušení trvalého bydliště.Můžete prosím poradit ???? Děkuji a hezký den

Odpověď

Dobrý den,

problematiku trvalého bydliště (správně "trvalého pobytu") upravuje zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Na základě tohoto zákona, je možné občanovi odhlásit trvalý pobyt v případě, že zaniklo jeho užívací právo k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu, a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část.

Podotýkám, že k odhlášení trvalého pobytu není nutné mít souhlas osoby, které je trvalý pobyt odhlašován.

Jinými slovy – trvalý pobyt by bylo možné synovi odhlásit pouze tehdy, pokud by byly splněny obě výše uvedené podmínky, tj. syn v dané nemovitosti skutečně nebydlí a zároveň mu zaniklo užívací právo.

Předpokládám, že syn u Vás žije pouze s Vaším souhlasem. Pokud tomu tak je, bude zcela na Vás, zda se rozhodnete svůj souhlas s jeho pobýváním ve Vašem bytu odvolat a vyzvat syna, aby se od Vás v určité lhůtě odstěhoval (odvoláním souhlasu by mu zaniklo právo byt užívat). Výzvu doporučujeme učinit písemně a prokazatelně doručit buď osobně oproti podpisu nebo doporučeným dopisem.

Teprve po jeho odstěhování by bylo možné odhlásit synovi trvalý pobyt. Pokud by syn na výzvu nereagoval, můžete k soudu podat žalobu na vyklizení. V případě, že by soud rozhodl ve Váš prospěch, následně rozsudek nabyl právní moci a vykonatelnosti (tzn., že syn se neodstěhoval ve lhůtě, kterou mu soud uložil), bylo by možné se jeho vyklizení domáhat exekučně. A následně by opět nic nebránilo podat žádost o zrušení trvalého pobytu. Pokud by ke zrušení trvalého pobytu došlo, byl by synovi přehlášen trvalý pobyt na adresu místně příslušného úřadu (ohlašovny).

Syn si rovněž může sám změnit údaj o trvalém pobytu, a to tak, že si jej přehlásí na jinou adresu. Na adresu úřadu si sám člověk adresu přihlásit nemůže.

Pokud byste potřebovala další podrobnější informace, můžete se na nás obrátit telefonicky nebo osobně.

S přáním hezkého dne

Jindřiška B. Mattasová

Občanská poradna Společnou cestou