Trvalý pobyt

Dotaz ze dne 26. 8. 2019 19:54.

Otázka

Dobrý den, bydlím s přítelem už 8 let a máme 5ti leteho syna a bydlíme v městském bytě. Nájemní smlouva je napsaná na přítele a chci se zeptat zda si můžu dát k němu trvalý pobyt ikdyz nejsem psaná v nájemní smlouvě? Děkuji

Odpověď

Dobrý den,

pro odpověď na Váš dotaz budu vycházet z právní úpravy zákona o evidenci obyvatel (Z. č. 133/2000 Sb.). Z Vašeho dotazu vyplývá, že Vy nejste nájemcem bytu, proto budete ke změně trvalého pobytu potřebovat souhlas Vašeho přítele.

Abyste si mohla zapsat trvalý pobyt na dané adrese, je třeba předložit úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu (od Vašeho přítele). Takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny.

Ve svém dotazu píšete, že Váš přítel má sepsánu nájemní smlouvu, to znamená, že pokud s tím Váš přítel souhlasí a písemně Vám to potvrdí na přihlašovacím tiskopisu k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny, můžete si nechat zapsat, místo trvalého pobytu do evidence obyvatel a po té i do osobních dokladů. Pokud zvolíte variantu, že přítel půjde s Vámi na příslušný úřad, pak doporučuji, aby si vzal s sebou nájemní smlouvu a tím doložil, že je osobou oprávněnou.

Změnu místa trvalého pobytu musíte ohlásit ohlašovně (obecní úřad, městská část) v místě nového trvalého pobytu. Při ohlášení změny místa trvalého pobytu jste povinna vyplnit a podepsat přihlašovací tiskopis, který obsahuje údaje o jménu, příjmení a rodném čísle, předchozí a novou adresu místa trvalého pobytu. Dále informace o vlastníku objektu, ve kterém bydlíte. Při jednání je nutné mít s sebou platný občanský průkaz.

Za přihlášení změny místa trvalého pobytu se platí poplatek 50Kč. Ohlašovna je povinna provést zápis o změně adresy místa trvalého pobytu do informačního systému evidence obyvatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

Pokud budete potřebovat ještě poradit, můžete se na nás obrátit telefonicky, písemně a nebo si domluvit osobní konzultaci.

S přáním hezkého dne

Jindřiška Bouzek Mattasová

Občanská poradna Společnou cestou